Bezpieczne ferie w Żurominie

Żuromińscy strażacy w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „BEZPIECZNE FERIE 2019” spotkali się z uczniami szkół z terenu powiatu żuromińskiego.

Podczas spotkań strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Żurominie przypomnieli zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  oraz poinformowali o zagrożeniach związanych z :

  • „dzikimi lodowiskami” na zamarzniętych akwenach;
  • pożarami o obiektach mieszkalnych;
  • emisją tlenku węgla w obiektach mieszkalnych;
  • zasadami zgłaszania zdarzeń n numery alarmowe 998

Spotkania miały na celu ostrzec dzieci i młodzież szkolną przed niebezpieczeństwem zabaw na zamarzniętych rzekach, stawach. oraz  jak należy zachować się w sytuacjach niebezpiecznych  dla zdrowia i życia ludzkiego.

 

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Żuromin

Wróć