Budowa nowej strażnicy w KP PSP w Węgrowie

 W dniu 8 lutego 2019 roku, na terenie budowy nowej strażnicy KP PSP w Węgrowie, wizytowali: Pani Maria Koc - Wicemarszałek Senatu, Pan Jarosław Zieliński  - Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, st. bryg. Bogdan Łasica – Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP, Pani Ewa Besztak - Starosta Węgrowski wraz z w-ce Starostą Panem Markiem Renikiem  oraz przedstawiciele władz samorządowych.

W kwietniu 2018 roku podpisano umowę na realizację robót budowlanych na kwotę 13 699 727 56 zł. Wartość kosztorysowa inwestycji, zgodna z zaakceptowanym programem inwestycji, wyniosła 14 207 000 zł. 14 września  2018 roku miało miejsce wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę strażnicy KP PSP w Węgrowie.

Inwestycja realizowana jest, w głównej mierze, w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 -2020". Pozostałe środki pochodzą z rezerwy celowej z Budżetu Państwa oraz z jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego. Termin zakończenia prac określono na 30 września 2020 roku.

Na chwilę obecną stan zaawansowania robót budowlanych wynosi 26,7%.  Wykonano stan surowy zamknięty części administracyjno – biurowej. Trwają prace murarskie ścian działowych i montaż konstrukcji hali garażowej. Po wykonaniu prac murarskich rozpoczną się prace instalacyjne (tj. elektryczne, sanitarne) oraz wykończeniowe. Równocześnie prowadzone są prace związane z zagospodarowaniem terenu (budowa wspinalni i boiska wielofunkcyjnego). Efekt końcowy budowy zakłada: obiekt dwukondygnacyjny o kubaturze 21 153 m3 i powierzchni użytkowej 3 820 m2. Przewidziano także 10 miejsc garażowych.

Nowa inwestycja zastąpi stary i znacznie wyeksploatowany budynek Komendy Powiatowej PSP w Węgrowie. Dzięki nowej strażnicy, strażacy pełniący służbę w KP PSP w Węgrowie, zyskają nowoczesny budynek, w pełni dostosowany do wymagań służby. Wybudowanie nowej strażnicy, wraz z całą niezbędną infrastrukturą, jest istotne z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu węgrowskiego, a inwestycja realizowana w ramach „Programu modernizacji…” stanowi ważny element polityki państwa w zakresie bezpieczeństwa.

 

Tekst: Paulina Merks KW PSP w Warszawie

Foto: st. kpt. Mateusz Bieniak KP PSP w Węgrowie

st. kpt. Marcin Tomczuk KP PSP w Sokołów Podlaski

Wróć