Ćwiczenia "ORLEN 2017"

18 października 2017 roku przeprowadzono manewry pożarnicze na terenie PKN ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins sp. z o. o. w Płocku.

Podczas ćwiczeń manewrowych przed ćwiczącymi postawiono do wykonania następujące cele:

 1. Rozpoznanie operacyjne obiektów przemysłowych zaliczanych do grupy dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
 2. Sprawdzenie funkcjonowania Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego dla zakładu PKN ORLEN S.A. Zakład Produkcyjny w Płocku i Basell Orlen Polyolefins sp. z o. o . oraz ich przydatności podczas rzeczywistych działań ratowniczo-gaśniczych.
 3. Prowadzenie na terenach zakładów zaliczanych do ZDR działań ratowniczo-gaśniczych oraz działań specjalistycznych z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego przy użyciu sił Zakładowych Straży Pożarnych, Państwowej Straży Pożarnej oraz Zakładowej Służby Ratowniczej.
 4. Doskonalenia dowodzenia na poziomie taktycznym podczas prowadzenia dużych akcji ratowniczo-gaśniczych.

Ćwiczenia manewrowe przeprowadzono w ramach dwóch epizodów na wybranych instalacjach zakładów zgodnie ze scenariuszami zawartymi w Zewnętrznych Planach Operacyjno-Ratowniczych:

 • Instalacji Alkilacji H-F (PKN ORLEN S.A.): celem zachodzącego procesu technologicznego jest uzyskanie frakcji benzynowej w wyniku reakcji alkilowania zachodzącej w obecności kwasu fluorowodorowego.
  Założenie: uwolnienie mieszaniny kwasu fluorowodorowego i izobutanu na skutek rozszczelnienia rurociągu na połączeniu kołnierzowym.
 • Instalacji Polietylenu 3 (Basell Orlen Polyolefins sp. z o. o .): celem zachodzącego procesu technologicznego jest otrzymanie granulatu polietylenowego. Proces polimeryzacji zachodzi w obecności heksanu,
  1-butenu oraz wodoru.
 • Założenie: Uwolnienie heksanu z węzła magazynowego na połączeniu kołnierzowym i jego pożar na dachu zbiornika.

W ćwiczeniach uczestniczyli:

 • Siły i środki Zakładowych Straży Pożarnych: PKN ORLEN S.A., PERN S.A., ZSP ANWIL S.A., ZSP Trzebinia.
 • Specjalistyczne grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego „Płock 6”
  i „Ciechanów 6”.
 • Siły i środki PSP KM PSP w Płocku w ramach I rzutu na teren zakładów ZDR.
 • Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedstawiciele kierownictwa instalacji zakładów w ramach prac sztabów taktycznego i strategicznego.

Nad sprawnością przeprowadzenia manewrów w charakterze Kierownika Ćwiczeń czuwał st. bryg. Waldemar Dejneko wraz z kolegami z Wydziału Operacyjnego i Kontrolno-Rozpoznawczego KW PSP w Warszawie, KM PSP w Radomiu oraz KP PSP Warszawy Zachód.

W roli obserwatorów uczestniczyli: nadbryg. Marek Kubiak Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Łasica, bryg. Grzegorz Padzik Komendanta Miejski PSP w Płocku, Joseph Tanner - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., Robert Pijus Dyrektor Zakładu Petrochemicznego w Płocku PKN ORLEN S.A., Artur Kobla Dyrektor Zakładu Rafineryjnego w Płocku PKN ORLEN S.A , Garstka Jarosław Dyrektor Zakładu Wodno-Ściekowego PKN ORLEN S.A , Dariusz Loska Dyrektor Biura BHP PKN ORLEN S.A , Arkadiusz Kamiński Dyrektor Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN S.A , Radosław Czajka Dyrektor Biura Ochrony Informacji, Infrastruktury Krytycznej i Spraw Obronnych PKN ORLEN S.A., Andrzej Chrabąszcz Dyrektor HSEQ Basell Orlen Polyolefins sp. z o. o., Radosław Majczak Dyrektor Produkcji Polimerów Basell Orlen Polyolefins sp. z o. o., Gniewosz Marszałek Dyrektor Techniczny Basell Orlen Polyolefins sp. z o. o., przedstawiciele Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Płocka i Starosty Płockiego.

 

Opracowanie: KM PSP Płock,

Zdjęcia: PKN Orlen.

Wróć