Ćwiczenia "Powódź 19" w Garwolinie

10 czerwca w miejscowości Holendry w powiecie garwolińskim, znajdującej się nad rzeką Wisłą odbyły się ćwiczenia z zakresu działań przeciwpowodziowych obejmujących również pomoc humanitarną, których organizatorem był Wydział Operacyjny Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Ćwiczenia p.k. „Powódź II/19” przeprowadzono w oparciu o siły i środki z terenu powiatów: garwolińskiego, otwockiego i mińskiego.

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do działań ratowniczych związanych z usuwaniem i ograniczaniem skutków powodzi, w tym:

- sprawdzenie skuteczności systemu alarmowania podmiotów KSRG;

- sprawdzenie gotowości operacyjnej podmiotów KSRG biorących udział w ćwiczeniach;

- sprawdzenie operacyjnego zabezpieczenia obszarów chronionych przez stanowiska kierowania;

- doskonalenie umiejętności dowodzenia związkami taktycznymi przez kadrę dowódczą PSP;

- doskonalenie reagowania kierujących działaniami ratowniczymi na nagłe zmiany sytuacji, komplikacje i utrudnienia;

-sprawdzenie umiejętności organizacji oraz wykorzystania łączności współdziałania i dowodzenia.

Strażacy mieli za zadanie ewakuację osoby poszkodowanej z zalanego terenu oraz dostarczanie pakietów żywnościowych. Ponadto ćwiczono wypompowywanie wody z zalanych obszarów oraz przeprowadzono instruktaż układania worków z piaskiem w celu podwyższenia lub uszczelniania wałów przeciwpowodziowych.

 

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Garwolin.

Wróć