Ćwiczenia "Stora Enso" w Ostrołęce

5 grudnia 2017 roku odbyły się ćwiczenia manewrowe na terenie zakładu StoraEnso Poland S.A. w Ostrołęce przy Alei Wojska Polskiego. Zakład produkuje ekologiczne opakowania papierowe, w procesie technologicznym wytwarzana jest celuloza, papier tektura, pudła i worki papierowe. Ćwiczenia miały na celu doskonalenie działania Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznej Ostrołęka 6 COO.

Założeniem do ćwiczeń było rozszczelnienie rurociągu z ługiem sodowym w instalacji technologicznej oczyszczalni ścieków zakładu StoraEnso Poland S.A. w pobliżu zbiornika gdzie magazynowany jest wodorotlenek sodu. Ponadto jeden z pracowników podczas ewakuacji z obiektu ulega wypadkowi, traci przytomność i doznaje obrażeń głowy i złamania kończyny górnej.

Zadaniem służb ratowniczych było:

- rozpoznanie wstępne, na podstawie informacji od pracownika zakładu ustalenie liczby poszkodowanych i określenie strefy i rozmiaru zagrożenia,

- zabezpieczyć miejsce zdarzenia i ewakuować poszkodowanego,

- zlokalizować i zlikwidować wyciek ługu sodowego na instalacji poprzez wykorzystanie specjalistycznych obejm do uszczelniania rur,

- przeprowadzić dekontaminację wstępną i zneutralizować rozlewisko ługu sodowego.

W ćwiczeniach udział wzięli: bryg. Grzegorz Pragacz – zastępca komendanta miejskiego PSP w Ostrołęce oraz zespół inspekcyjny z komendy wojewódzkiej PSP w Warszawie, który przed ćwiczeniem dokonał sprawdzenia gotowości operacyjno technicznej SGRChem-Eko Ostrołęka 6.

 

Opracowanie i zdjęcia: KM PSP Ostrołęka.

Wróć