Dzień Strażaka w Garwolinie

24 maja 2016 roku przed budynkiem komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka 2016.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku p.o. zastępcy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mirosławowi Jasztalowi, przez dowódcę uroczystości st. kpt. Krzysztofa Kacprowicza. Następnie przybyłych gości przywitał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie st. bryg. Dariusz Sadkowski. Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę:

- st. asp. Krzysztofa Babika

- asp. Arkadiusza Ślińskiego

Minister Spraw Wewnętrznych odznaczył Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej:

- mł. bryg. Marka Włodarczyka

- st. kpt. Piotra Lisa

- st. asp. Roberta Rusaka

- Druha Łukasza Bogusza

- Druha Piotra Koryckiego

- Druha Romana Maszkiewicza

Funkcjonariusze KP PSP w Garwolinie, którym nadano wyższe stopnie służbowe:

stopień starszego kapitana

- kpt. Karolowi Marcinkowskiemu

stopień aspiranta

- mł. asp. Krystianowi Błażejczykowi

stopień starszego ogniomistrza

- ogn. Piotrowi Mućko

stopień ogniomistrza

- st. sekc. Mariuszowi Bieleckiemu

- st. sekc. Marcinowi Mroczkowi

stopień młodszego ogniomistrza

- mł. ogn. Marcinowi Pawliszewskiemu

- mł. ogn. Zofii Piekarskiej

- mł. ogn. Beacie Polak

- mł. ogn. Michałowi Rosłańcowi

- mł. ogn. Grzegorzowi Skoczkowi

- mł. ogn. Michałowi Włodarczykowi

stopień starszego sekcyjnego

- sekc. Łukaszowi Makulcowi

- sekc. Arturowi Michalakowi

- sekc. Pawłowi Rosiakowi

- sekc. Łukaszowi Świesiulskiemu

- sekc. Mironowi Nozorkowi

stopień sekcyjnego

- st. str. Bartosz Lodowski.

W imieniu odznaczonych i awansowanych, podziękowania złożył st. kpt. Karol Marcinkowski.

Nie zabrakło również okolicznościowych przemówień, podczas których do strażaków słowa podziękowania za dotychczasową służbę i zaangażowanie w niesienie pomocy potrzebującym skierował p.o. zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Mirosław Jasztal, przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego Piotr Osmólski, starosta garwoliński Marek Chciałowski, poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Garwolinie druh Stefan Gora.

Opracowanie: kpt. Tomasz Biernacki - KP PSP Garwolin

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Garwolinie

Wróć