"Dzień Strażaka" w Ciechanowie

13 maja 2017 roku w Glinojecku odbyły się powiatowe obchody „Dnia Strażaka 2017”, połączone z jubileuszem 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Glinojecku oraz 100-lecia Orkiestry Dętej OSP Glinojeck. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta odprawiona w intencji strażaków w Kościele Parafialnym w Glinojecku. Następnie w asyście Orkiestry Dętej OSP Glinojeck., strażacy i goście przemaszerowali na plac apelowy, gdzie odbyła się uroczysta akademia. Meldunek od dowódcy uroczystości przyjął st. bryg. Mirosław Jasztal.

W uroczystości udział wzięli min.

- Senator RP – Jan Maria Jackowski

- Poseł na Sejm RP – Anna Cicholska

- Poseł na Sejm RP – Robert Kołakowski

- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Ewa Lech

- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Rafał Romanowski                                                        

- Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Mirosław Jasztal

- Przedstawiciele władz samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego,

- Przedstawiciele służb, inspekcji i straży działających na terenie powiatu,

- Przedstawiciele współpracujących Instytucji i Firm

Strażackie Święto było okazją do wręczenia strażakom medali, odznaczeń, wyróżnień i awansów na wyższe stopnie służbowe.

Podczas przemówień okolicznościowych strażacy otrzymali liczne gratulacje oraz podziękowania za trud jaki wkładają w troskę o bezpieczeństwo mieszkańców.

 

Opracowanie: Ewa Walecka

Zdjęcia: KP PSP Ciechanów

Wróć