"Dzień Strażaka" w Sochaczewie

13 maja 2017 roku w Sochaczewie miały miejsce uroczystości związane z obchodami Dnia Strażaka. O godz. 13:00 w kościele św. Wawrzyńca odprawiono Mszę Świętą, podczas której homilię wygłosił ks. Zbigniew Żądło – kapelan powiatowy strażaków.

Następnie poczty sztandarowe, strażacy oraz zaproszeni goście udali się na Pl. Tadeusza Kościuszki w Sochaczewie, gdzie złożeniem meldunku st. bryg. Bogdanowi Łasicy – zastępcy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP, rozpoczął się uroczysty apel.

Przybyłych gości powitał st. bryg. Piotr Piątkowski – komendant powiatowy PSP w Sochaczewie, przekazując przy tym wyrazy uznania dla sochaczewskich strażaków za zaangażowanie, jakim wykazują się podczas codziennej służby.

Kulminacyjnym momentem uroczystości było wręczenie odznaczeń resortowych, związkowych oraz awansów na wyższe stopnie.

Odznaczeni:

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę:

bryg. Wiesław Gorzki

st. ogn. Marek Owczarek

 

Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

bryg. Tomasz Stasiak

 

Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

mł. bryg. Maciej Bieńczyk

st. ogn. Tomasz Figat

 

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:

dh Marek Ciurzyński

 

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:

dh Karol Kamiński

dh Bogdan Wieczorek

 

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:

mł. insp. Marek Wójcik

nadkom. Paweł Dubielecki

dh Piotr Kwiatkowski

dh Andrzej Nowacki

 

Odznaka „Strażak Wzorowy”:

dh Jarosław Król

dh Krzysztof Staniszewski

dh Dariusz Tarczyk

 

Odznaka „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów RP”:

st. kpt. w st. spocz. Henryk Kucharski

 

Awansowani:

Hubert Ofman – na stopień kapitana

Sylwester Płacheta – na stopień aspiranta sztabowego

Krzysztof Gajda – na stopień aspiranta

Grzegorz Kuras – na stopień aspiranta

Waldemar Ślesiński – na stopień starszego ogniomistrza

Tomasz Drabiński – na stopień ogniomistrza

Rafał Felczak – na stopień ogniomistrza

Michał Krawczyk – na stopień ogniomistrza

Grzegorz Pietrzak – na stopień ogniomistrza

Michał Zydlewski – na stopień ogniomistrza

Paweł Orliński - na stopień młodszego ogniomistrza

Sylwester Jaczyński – na stopień starszego sekcyjnego

 

Uroczystość była również doskonałą okazją do rozstrzygnięcia kolejnej edycji konkursu „Strażak Roku Powiatu Sochaczewskiego”, zorganizowanego wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Komendę Powiatową PSP w Sochaczewie oraz Oddział Powiatowy ZOSP RP w Sochaczewie.

Tytuł „Strażaka Roku 2017 Powiatu Sochaczewskiego” otrzymał ogn. Grzegorz Pietrzak, który w marcu 2017 roku, będąc poza służbą, wykazał się profesjonalizmem, udzielając pomocy osobom poszkodowanym w wypadku samochodowym.

Tytuł „Honorowego Strażaka Roku 2017 Powiatu Sochaczewskiego” otrzymał dh Henryk Buraczyński – wieloletni strażak OSP Młodzieszyn, zasłużony w tworzeniu struktur ochrony przeciwpożarowej Gminy Młodzieszyn.

 

Wyróżniającym się w służbie strażakom Piotr Osiecki – Burmistrz Miasta Sochaczew przyznał dyplomy uznania i okolicznościowe upominki. Wyróżnienia otrzymali:

st. bryg. Piotr Piątkowski

bryg. Wiesław Gorzki

asp. sztab. Wojciech Miazek

asp. sztab. Piotr Kuś

asp. sztab. Damian Zimochocki

asp. sztab. Marek Dobrowolski

 

Nie mogło zabraknąć również okolicznościowych przemówień, podczas których pod adresem strażaków padło wiele ciepłych słów. Głos zabrali między innymi:

st. bryg. Bogdan Łasica – zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP

Maciej Małecki – poseł na Sejm RP, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Jolanta Gonta – starosta Sochaczewski

Adam Orliński – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego

 

Strażackie święto uświetnił występ orkiestry dętej OSP Wicie. Szczególne zainteresowanie wśród najmłodszych wzbudziły natomiast udostępnione dla zwiedzających pojazdy pożarnicze – zarówno nowoczesne, jak i zabytkowe.

 

Opracował: kpt. Rafał Krupa – KP PSP Sochaczew,

Zdjęcia Urząd Miasta Sochaczew.

Wróć