Dzień Strażaka w Sokołowie Podlaskim

13 maja 2016 r., odbyła się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka połączona z oddaniem do użytku Sali edukacyjnej „Ognik”.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe i resortowe oraz awanse na wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerskim i podoficerskim.

Brązową Odznaką Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej odznaczeni zostali:

 • st. bryg. Tomasz Wilk
 • st. ogn. Zbigniew Matwiejczuk

 Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczony został:

 •  asp. sztab. Edward Benedykciuk

 Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

 • Pan Zbigniew Małyszka
 • sekc. Łukasz Kalicki
 • sekc. Konrad Krochmal
 • sekc. Paweł Pniewski
 • sekc. Sylwester Wrzosek

 Awans na stopień kapitana otrzymał:

 •  mł. kpt. Łukasz Krasowski

 Awans na stopień sekcyjnego otrzymali:

 • st. str. Łukasz Kalicki
 • st. str. Konrad Krochmal
 • st. str. Tomasz Moczulski
 • st. str. Paweł Żylak

Na zakończenie uroczystej zbiórki głos zabrał st. bryg. Jarosław Kurek, p.o. mazowiecki komendant wojewódzki PSP, który pogratulował strażakom otrzymanych wyróżnień i awansów oraz podziękował za codzienną, trudną strażacką służbę. Następnie zaproszeni goście przekazali okolicznościowe życzenia i podziękowania.

 

Po uroczystej zbiórce miało miejsce oddanie do użytku Sali edukacyjnej „Ognik” zrealizowanej w ramach rządowego programu „Bezpieczna+”. Zebrani goście z dużym zainteresowaniem obejrzeli pomieszczenia sali a także wysłuchali informacji na temat jej funkcjonowania. Głównym celem, podczas organizowania sali edukacyjnej „Ognik”, było stworzenie warunków do edukacji dla dzieci klas I–III z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, kształtowanie ich wiedzy i świadomości na temat zagrożeń w mieszkaniu a także przybliżenie prawidłowych zachowań na wypadek powstania zagrożenia. Ważnym elementem edukacyjnym jest także rozwijanie umiejętności zachowania się dzieci w razie zaistnienia niebezpiecznych sytuacji związanych z zagrożeniami występującymi sezonowo w okresie letnim, jesiennym i zimowym. Sala „Ognik” będzie spełniać zadania edukacyjne jako uzupełnienie szkolnej edukacji dzieci związanej z szeroko pojmowanym bezpieczeństwem.

 Swoją obecnością uroczystość zaszczycili:

 •  st. bryg. Jarosław Kurek, p.o. mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP,
 • ks. kan. Krzysztof Kisielewicz, kapelan powiatowy strażaków,
 • Marta Sosnowska, wicestarosta sokołowski,
 • insp. Wiesław Nasiłowski, komendant powiatowy Policji w Sokołowie Podlaskim,
 • Pan Robert Płocki, nadleśniczy Nadleśnictwa Sokołów,
 • dh. Józef Panasz, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej,
 • Jan Słomiak, burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki,
 • Wiesław Michalczuk, wójt Gminy Jabłonna Lacka,
 • Ireneusz Piotr Wyszyński, wójt gminy Sabnie,
 • Iwona Wasilewska, zastępca wójta Gminy Repki,
 • Grażyna Sikorska, wójt Gminy Sterdyń,
 • Zbigniew Woźniak, wójt Gminy Bielany,
 • Maria Truszkowska, sekretarz Miasta Sokołów Podlaski,
 • Elżbieta Błońska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie Podlaskim,
 • przedstawiciele współpracujących instytucji i firm powiatu sokołowskiego,
 • przedstawiciele prasy lokalnej.

 

Opracowanie: st.kpt. Wojciech Rogowski KPPSP Sokołów Podlaski

Zdjęcia: mł.bryg. Sławomir Lipka KP PSP Sokołów Podlaski

 

Wróć