Komunikat z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie kontroli obiektów typu "escape room"

W dniach od 5 do 8 stycznia 2019 roku mazowieccy strażacy przeprowadzali czynności kontrolno-rozpoznawcze  mające na celu sprawdzenie warunków bezpieczeństwa pożarowego w obiektach typu "escape room".

Według stanu na wtorek 8 stycznia 2019 roku mazowieccy strażacy przeprowadzili kontrolę w 64 obiektach.

W wyniku  kontroli straży pożarnej stwierdzono nieprawidłowości z zakresu przepisów przeciwpożarowych oraz budowlanych w 45 obiektach na 64 kontrolowane.

Wstępne wyniki kontroli wyglądają następująco:

  • liczba lokali skontrolowanych 64
  • lokale z nieprawidłowościami z zakresu ochrony przeciwpożarowej 40,
  • lokale dla których wydano decyzję o zakazie eksploatacji 6 (jeden w Płocku oraz pięć w Warszawie),
  • liczba stwierdzonych nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej: 251
  • liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie warunków ewakuacji: 61
  • liczba wydanych grzywien w drodze mandatów karnych 8
  • liczba lokali, które były użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem 16

 

mł. bryg. Karol Kierzkowski

oficer prasowy

mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP

tel. 783 934 786

e-mail: rzecznik@mazowsze.straz.pl

Wróć