Konferencja "Prewencja społeczna w PSP"

W dniach 8-9 marca 2018 roku w siedzibie ośrodka szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbyła się konferencja „Prewencja społeczna PSP na terenie woj. mazowieckiego” z udziałem funkcjonariuszy PSP koordynujących sprawy związane z szeroko rozumianą edukacją z zakresu bezpieczeństwa skierowaną min. dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu woj. mazowieckiego.

Podczas konferencji omówiono szereg zagadnień związanych z profilaktyką pożarową, a w szczególności:

 • Warsztaty z prowadzenia zajęć w salach edukacyjnych typu „Ognik”,
 • Prewencja społeczna PSP na terenie woj. mazowieckiego. Podsumowanie działań w 2017 roku oraz plany na 2018 rok,
 • Edukacja i profilaktyka pożarowa na terenie woj. wielkopolskiego. Prezentacja mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych,
 • Planowanie i promocja kampanii społecznej. Wykorzystanie strony internetowej oraz mediów społecznościowych w profilaktyce pożarowej.
 • Trening medialnych wystąpień. Jak skutecznie i kreatywnie przekazać ważną treść.

 

W spotkaniu udział wzięli:

 • st. bryg. Mirosław Jasztal – zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP,
 • bryg. Paweł Pomorski – naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP w Warszawie,
 • bryg. Rafał Zdziennicki – naczelnik Wydziału Kadr KW PSP w Warszawie,
 • mł. bryg. Paweł Fliszkiewicz - nczelnik Ośrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie,
 • kpt. Radosław Kozicki – zastępca naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP w Warszawie, koordynator prewencji społecznej PSP woj. mazowieckiego,
 • st. kpt. Alicja Borucka – KW PSP w Poznaniu,
 • kpt. Emilia Pałubicka-Florczak – KW PSP w Poznaniu.

 

 

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie,

Zdjęcia: bryg. Paweł Pomorski, kpt. Radosław Kozicki – KW PSP w Warszawie.

Wróć