Mazowiecki Dzień Strażaka

25 maja 2013 roku w Otwocku odbył się Mazowiecki Dzień Strażaka połączony ze stuleciem ruchu pożarniczego na ziemi otwockiej oraz nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej PSP Otwocku. 

Rozpoczęcie obchodów Mazowieckiego Dnia Strażaka miało miejsce podczas mszy św. w Kościele pod wezwaniem świętego Wincentego a Paulo. Następnie odbył się uroczysty apel, który rozpoczął się meldunkiem Dowódcy uroczystości przyjętym przez gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza Komendanta Głównego PSP. W dalszej kolejności Komendant Główny PSP dokonał przeglądu pododdziałów oraz odbyło się podniesienie flagi państwowej i przywitanie gości przez nadbryg. Gustawa Mikołajczyka Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Kulminacyjnym momentem uroczystości była ceremonia nadania, poświęcenia i wręczenia sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych sztandar Komendzie Powiatowej PSP w Makowie Mazowieckim wręczył gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz na ręce st. bryg. Mariusza Zabrockiego Komendanta Powiatowego PSP w Otwocku.

Podczas apelu wyróżniającym się strażakom z terenu woj. mazowieckiego przyznano odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Obchody Mazowieckiego Dnia Strażaka zakończyła defilada pododdziałów strażackich oraz zabytkowych samochodów pożarniczych z lat 1900-2010. Po defiladzie miał miejsce piknik strażacki, podczas którego mieszkańcy zapoznali się ze sprzętem pożarniczym oraz mogli uczestniczyć w konkurencjach przygotowanych przez mazowieckich strażaków.

 W uroczystości wzięli udział min:

Dariusz Piątek – Wicewojewoda Mazowiecki

Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny PSP

nadbryg. Gustaw Mikołajczyk – Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP

st. bryg. Dariusz Malinowski – Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego PSP

mł. insp. Rafał Batkowski – Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji

ppłk Anna Osowska-Rembecka – Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie

dh. Antoni Jan Tarczyński  - Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego

ks. mł. kpt. Jerzy Sieńkowski – kapelan mazowieckich strażaków

 

Tekst i Foto: st. kpt. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie

Wróć