Mazowiecki Dzień Strażaka

25 maja 2019 roku miał miejsce uroczysty apel na placu wewnętrznym Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie z okazji Mazowieckiego Dnia Strażaka.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku, przez dowódcę uroczystości, przyjętym przez nadbryg. Marka Jasińskiego zastępcę komendanta głównego PSP. Następnie miał miejsce przegląd pododdziałów oraz odbyło się podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu narodowego. Wszystkich obecnych na uroczystości przywitał nadbryg. Bogdan Łasica mazowiecki komendant wojewódzki PSP.

Podczas apelu wyróżniającym się strażakom z terenu woj. mazowieckiego przyznano 40 medali i odznaczeń oraz 50 awansów na wyższe stopnie wyróżniającym się funkcjonariuszom, a także pracownikom cywilnym jednostek organizacyjnych PSP woj. mazowieckiego.

W dalszej części uroczystości odczytano list z życzeniami Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy z okazji Dnia Strażaka. Życzenia dla mazowieckich strażaków przesłali również pani Maria Koc - wicemarszałek Senatu RP oraz pan Jarosław Zieliński sekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji. Następnie głos zabrali kolejno poseł na Sejm RP pan Zbigniew Gryglas, zastępca  komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Marek Jasiński oraz wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Podczas okolicznościowych przemówień padły słowa podziękowania dla strażaków za ich ofiarną służbę oraz  życzenia bezpiecznych powrotów z akcji ratowniczo-gaśniczych.

Po udzieleni błogosławieństwa Bozego mazowieckim strażakom przez kapelana ks. kpt. Jerzego Sieńkowskiego obchody Mazowieckiego Dnia Strażaka zakończyła defilada pododdziałów strażackich, w tym kompanii honorowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz pocztów sztandarowych komend powiatowych i miejskich PSP woj. mazowieckiego.

W uroczystości wzięli udział m. in.

 • Ewa Tomaszewska – poseł na Sejm RP
 • Zbigniew Gryglas – poseł na Sejm RP
 • Zdzisław Sipiera – wojewoda mazowiecki
 • Paweł Błasiak – dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW
 • nadbryg. Marek Jasiński – zastępca komendanta głównego PSP,
 • nadbryg. Bogdan Łasica – mazowiecki komendant wojewódzki PSP,
 • st. bryg. Jarosław Zarzycki – prorektor, zastępca komendanta SGSP ds. operacyjnych,
 • dh Zbigniew Kaliszyk – wiceprezes ZOSP RP woj. mazowieckiego,
 • inspektor Kamil Borkowski – zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu
 • nadkomisarz Mariusz Idzikowski przedstawiciel Komendanta Stołecznego Policji,
 • płk dr Zdzisław Małkowski – szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie,
 • ppłk Paweł Sobieraj – zastępca komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej,
 • ppłk Piotr Siuchniński – zastępca komendanta Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej,
 • Robert Antoszkiewicz- Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie,
 • Helena Zacharska – Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA,
 • Zbigniew Siemko - p.o. Komendant Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Warszawie,
 • Włodzimierz Szaga – przedstawiciel Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego,
 • Przedstawiciele związków zawodowych,
 • Odznaczeni i Awansowani funkcjonariusze jednostek organizacyjnych PSP woj. mazowieckiego,
 • Poczty sztandarowe PSP woj. mazowieckiego,
 • Kompania honorowa SGSP,
 • Komendanci powiatowi i miejscy PSP woj. mazowieckiego,
 • Orkiestra OSP Trąbki pod batutą kapelmistrza Grzegorza Zakrzewskiego

 

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie,

Zdjęcia: bryg. Cezary Szarawarski, bryg. Paweł Pomorski, mł. bryg. Karol Kierzkowski - Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Wróć