Narada dotycząca zagadnień informatyki i łączności dla jednostek PSP woj. mazowieckiego

11 kwietnia 2017r., w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie pod przewodnictwem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Jarosława Kurka oraz Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Mirosława Jasztala, przeprowadzono naradę służbową dotyczącą zagadnień informatyki i łączności.

Narada odbywa się cyklicznie raz w roku i prowadzona jest w ramach doskonalenia zawodowego oraz działań nadzorczych nad komendantami powiatowymi/miejskimi Państwowej Straży Pożarnej w zakresie informatyki i łączności.

 Podczas narady omówiono następujące zagadnienia:

     st. bryg. Grzegorz Janik – Naczelnik Wydziału Informatyki i Łączności:

 „Wprowadzenie do problematyki omawianych zagadnień”. W trakcie wystąpienia zostały przedstawione najważniejsze kierunki działania w zakresie rozwoju systemów telekomunikacyjnych i informatycznych. Przedstawione zostały inicjatywy zrealizowane w 2016 roku oraz zostały zaprezentowane plany działania na rok 2017. Naczelnik WIiŁ omówił zagadnienia dotyczące organizacji łączności PSP na terenie województwa mazowieckiego.

     mł. bryg. Kazimierz Gogacz – Kierownik Sekcji Informatyki w Wydziale Informatyki i Łączności KW PSP w Warszawie

 W trakcie wystąpienia zostały omówione kluczowe zagadnienia dotyczące obszaru informatyki. Uwaga została skupiona głównie na tematyce związanej z wdrażaniem zasad dotyczących funkcjonowania SWD w zakresie utrzymania tego systemu oraz inwestycji wynikających z zapisów ustawy modernizacyjnej służb.

Przedstawiono również działania podejmowane w celu podniesienia bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej w oparciu o obowiązujące przepisy w zakresie cyberbezpieczeństwa.

   mł. kpt. Artur Gust - Specjalista w Wydziale Informatyki i Łączności KW PSP w Warszawie

 "Bieżące zagadnienia dotyczące informatyki i łączności". W trakcie wystąpienia omówione zostały zagadnienia związane z bieżącą współpracą WIiŁ z KP/KM PSP woj. mazowieckiego. Omówione zostały najczęstsze błędy dotyczące wniosków o wycofanie, modyfikację i przydział kryptonimów radiowych. Przedstawiono również zagadnienia związane z podłączeniem nowych urządzeń do sieci informatycznych funkcjonujących w ramach sieci WAN woj. mazowieckiego oraz przedstawiono informacje dotyczące korzystania z poczty internetowej w domenie "mazowsze.straz.pl".

   mł. bryg. Konrad Mojski - Kierownik Sekcji Łączności w Wydziale Informatyki i Łączności KW PSP w Warszawie

 "Organizacja łączności na potrzeby kierującego działaniami ratowniczymi". Zaprezentowane zostały zagadnienia związane z zapewnieniem i organizacją łączności dla kierującego działaniami na różnych szczeblach dowodzenia działami ratowniczo-gaśniczymi wynikającymi z "Zasad organizacji łączności alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych" oraz "Metodyki postępowania podczas organizacji łączności na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym".

Omówione zostały najczęstsze błędy popełniane podczas organizacji łączności w trakcie działań ratowniczych. Zwrócono szczególną uwagę na konieczność uwzględnienia omawianych zagadnień w programie szkolenia obsad JRG i PSK/MSK w jednostkach organizacyjnych PSP woj. mazowieckiego.

Przekazano również zalecenie wykonania przeglądów instalacji antenowych oraz sprawdzenia realnych zasięgów łączności w sieciach powiatowych.

 

Opracowanie: mł. bryg. Konrad Mojski – KW PSP w Warszawie,

 Zdjęcia: Wydział Informatyki i Łączności KW PSP w Warszawie.

Wróć