NIE dla wypalania traw na Mazowszu

 

Przełom zimy i wiosny to okres, kiedy wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych. W 2012 r. w województwie mazowieckim było ich ponad 12 tysięcy. Nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej oraz Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki, wspólnie zainaugurowali kampanię społeczną „NIE! dla wypalania traw na Mazowszu”.

Pod względem statystyk pożary traw najczęściej występują na południu Mazowsza.
W 2012 r. najwięcej było ich w powiatach: radomskim – 970, szydłowieckim - 688, przysuskim - 380 i w mieście Radom - 590. Podczas jednej z akcji gaśniczych - w powiecie szydłowieckim - zginął strażak. "Aby opanować pożar nieużytków, angażuje się znaczną liczbę ludzi i sprzętu. W tym samym czasie strażacy mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia  w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie zdążą na czas z pomocą tam, gdzie będą naprawdę potrzebni "- powiedział nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

"Statystyki pożarów traw w naszym województwie są bardzo niepokojące, dlatego wspólnymi siłami chcemy stawić czoła problemowi. Wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale też nieopłacalne i szkodliwe. Przekaz ten kierujemy do szerokiego grona odbiorców - do młodzieży, rolników, mieszkańców terenów wiejskich, samorządowców, o pomoc prosimy także Kościół i Lasy Państwowe" – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

W gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie gmin, w których pożarów traw w ostatnich latach było najwięcej, odbędą się lekcje prowadzone przez strażaków (zawodowych i ochotników), pracowników Lasów Państwowych i policjantów. Do akcji może włączyć się każda szkoła z terenu Mazowsza. Zainteresowane placówki powinny w tym celu skontaktować z miejscową komendą straży pożarnej. Materiały informacyjne będą do pobrania na stronach internetowych www.mazowsze.straz.pl, www.mazowieckie.pl (baner „STOP! Wypalaniu traw”) oraz www.swiadomizagrozenia.pl.

Strażacy będą brali udział w szkoleniach organizowanych przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Podczas warsztatów rolnicy zapoznają się z informacjami na temat skutków wypalania traw i sankcji, jakie za to grożą. W kampanii wykorzystane zostaną także materiały informacyjne w postaci ulotek, broszur, plakatów i filmów. Przeprowadzona będzie także kampania medialna (m.in. konferencje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne).

Tekst: materiały prasowe

Foto: kpt. Łukasz Szymański - KM PSP Radom

st. kpt. Karol Kierzkowski – KW PSP Warszawa

Wróć