Odprawa kadry kierowniczej PSP woj. mazowieckeigo

12 września 2018 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie miała miejsce odprawa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. mazowieckiego, której przewodniczył mazowiecki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Łasica wraz z p.o. zastępcą mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Arturem Gonerą.

Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej na terenie woj. mazowieckiego, a w szczególności:

- Czynności kontrolno-rozpoznawcze realizowane w 2018 roku,

- Odbiory obiektów budowlanych – uwagi i wskazania,

- Wykorzystanie zaległych urlopów,

- Weryfikacja oraz prawidłowe sporządzenie wniosków na odznaczenia i awanse,

- Stan zatrudnienia na etatach chemiczno-ekologicznych w PSP,

- Analiza wygenerowanych nadgodzin w I okresie 2018 r.,

- Instruktorzy doskonalenia zawodowego – rola w procesie szkoleniowym w Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP,

- Baza wiedzy dydaktycznej Komendy Głównej PSP,

- Praktyki zawodowe realizowane w JRG PSP dla słuchaczy szkoleń podstawowych oraz stanowisk kierowania komend powiatowych PSP realizowane dla słuchaczy szkoleń dla dyżurnych stanowisk kierowania,

- „Modułowy wielofunkcyjny trenażer ratowniczy” – wykorzystanie praktyczne stanowisk do ćwiczeń w woj. mazowieckim,

- Podsumowanie realizacji planu finansowego Funduszu Wsparcia PSP  na 2018 r.,

- Realizacja budżetu komend powiatowych i miejskich PSP w 2018 roku,

- Dotacja KSRG i MSWiA dla jednostek ochotniczych straży pożarnych,

- Realizacja wniosków z zatwierdzonych analiz zdarzeń na terenie woj. mazowieckiego,

- Organizacja krajowych ćwiczeń ratowniczych „FALA 2018”,

- Ćwiczenia na gazociągach dużego ciśnienia,

- Wprowadzenie „Wzorcowego regulaminu stanowisk kierowania komend powiatowych i miejskich PSP woj. mazowieckiego”,

- Porozumienia o włączenie jednostek ochotniczych straży pożarnych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

- Zakup sprzętu ratownictwa medycznego dla komend powiatowych i miejskich PSP województwa mazowieckiego.

- Realizacja zakupów urządzeń łączności z „programu modernizacji służb” przez komendy powiatowe i miejskie PSP woj. mazowieckiego

- RODO - szablony uprawnień do programów informatycznych (nadanie, modyfikacja i odebranie uprawnień),

- System Wideokonferencyjny Komendy Głównej PSP – wykorzystanie przez komendy powiatowe i miejskie PSP,

- System Wymiany Plików Państwowej Straży Pożarnej,

- Alarmowanie jednostek OSP na terenie powiatu,

- Prace instalacyjne związane z budową sieci OST,

- Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne w jednostkach PSP woj. mazowieckiego,

- Zasady archiwizacji dokumentów w komendach powiatowych i miejskich PSP woj. mazowieckiego,

- Kontynuacja kampanii MSWIA „Kręci mnie bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny”,

- Akcja informacyjna w związku z przygotowaniem do sezonu grzewczego,

- postępowanie na dostawę energii elektrycznej dla komend powiatowych i miejskich PSP w 2019 roku,

- Planowane zakupy sprzętu i wyposażenia dla jednostek organizacyjnych PSP woj. mazowieckiego,

- Zakup ubrań specjalnych dla jednostek organizacyjnych PSP woj. mazowieckiego,

- Termomodernizacja obiektów PSP na terenie woj. mazowieckiego.

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie

Wróć