Odprawa roczna kadry kierowniczej PSP woj. mazowieckiego

Ponad 56 tys. interwencji oraz zabezpieczenie turnieju UEFA Euro 2012 to niektóre działania mazowieckiej straży pożarnej w 2012 roku. Podsumowanie działalności jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz priorytety na kolejny rok omówiono podczas odprawy rocznej kadry kierowniczej PSP woj. mazowieckiego.

W województwie mazowieckim w ubiegłym roku odnotowano 26 tys. pożarów oraz 27 tys. miejscowych zagrożeń. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców największy współczynnik pożarów odnotowano w powiatach przysuskim, wynoszący blisko 13 pożarów/1000 os., oraz szydłowieckim 22,19 pożarów/1000 os., (średnia dla woj. mazowieckiego 6,18 pożarów/1000 os.). Tak wysoka średnia statystyczna spowodowana była bardzo dużą liczbą pożarów związanych z wypalaniem traw i nieużytków rolnych wczesną wiosną. Natomiast najwięcej miejscowych zagrożeń w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wystąpiło w powiecie lipskim, 21,27 MZ/1000 os. (przy średniej dla woj. mazowieckiego na poziomie 7,18 MZ/1000 os.). Główną przyczyną tak wysokiego współczynnika była nawałnica jaka przetoczyła się przez przez teren 5 gmin w powiecie lipskim (w tym przez miasto Lipsko) w sierpniu 2012 roku.Wskutek burz uszkodzone zostały budynki mieszkalne i inwentarskie, zerwane linie energetyczne oraz powalone drzewa. Straż pożarna interweniowała 165 razy.

W trakcie odprawy rocznej, tradycyjnie, uhonorowano wyróżniającego się funkcjonariusza honorowym tytułem „Strażak  Roku”. Na zaszczytny tytuł zasłużył mł. kpt. Arkadiusz Bogucki z Komendy Miejskiej PSP w Radomiu, który 26 grudnia 2012 roku wracając ze służby zauważył pożar w domu jednorodzinnym w miejscowości Antoniówka. Strażak bez wachania pospieszył na pomoc przebywającym w obiekcie ludziom, którym gęsty dym odciął  drogę ewakuacji. Osobiście wyprowadził z płonącego domu cztery osoby (w tym dwoje dzieci), które przekazał karetce pogotowia ratunkowego.

W naradzie udział wzięli:

 • Stanisław Rakoczy – Podsekretarz stanu w MSW,
 • Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki,
 • gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny PSP,
 • nadbryg. Gustaw Mikołajczyk – Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP,
 • nadbryg. Ryszard Dąbrowa – Rektor-Komendant SGSP
 • mł. insp. Rafał Batkowski – Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji,
 • ppłk Anna Osowska-Rembecka – Dyrektor Okręgowej Dyrekcji Służby Więziennej w Warszawie
 • płk dr Dariusz Kuleta – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie
 • płk SG Zbigniew Bartnicki – Zastępca Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Antoni Tarczyński – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
 • Komendanci Powiatowi/Miejscy PSP woj. Mazowieckiego

 

Tekst: st. kpt. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie

Foto: st. kpt. Jarosław Kociołek - KW PSP w Warszawie

Wróć