Otwarcie nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP w Płońsku

13 kwietnia 2019 r. miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną w kościele p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku. Po mszy świętej strażacy i zaproszeni goście przeszli z kościoła na plac wewnętrzny nowo wybudowanej komendy gdzie rozpoczęło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP w Płońsku.

Apel rozpoczął się złożeniem meldunku komendantowi głównemu PSP gen. brygadierowi Leszkowi Suskiemu oraz przeglądem pododdziałów. Następnie odegrano hymn narodowy oraz podniesiono flagę państwową.

Aktu otwarcia strażnicy dokonali: Adam Bielan wicemarszałek Senatu RP, Anna Cicholska poseł na Sejm RP, Zbigniew Kuźmiuk poseł do Parlamentu Europejskiego, gen. brygadier Leszek Suski komendant główny PSP, Sylwester Dąbrowski wicewojewoda mazowiecki, st. bryg. Bogdan Łasica mazowiecki komendant wojewódzki PSP, st. bryg. Paweł Jakubowski  komendant powiatowy PSP w Płońsku, ,

Ostatnim akcentem uroczystości było złożenie meldunku o zakończeniu uroczystego apelu komendantowi głównemu PSP gen. brygadierowi Leszkowi Suskiemu. Następnie odprowadzono poczty sztandarowe oraz pododdziały towarzyszące.

Komenda Powiatowa PSP w Płońsku.

Na terenie powiatu płońskiego działania ratownicze prowadzi Jednostka Ratowniczo–Gaśnicza PSP, która wchodzi w skład Komendy Powiatowej PSP w Płońsku oraz 64 jednostki ochotniczych straży pożarnych. Do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego włączonych jest 15 jednostek OSP, w tym 3 jednostki dołączyły do systemu w ostatnich dwóch latach.

W 2018 roku na terenie powiatu płońskiego miało miejsce 1.621 zdarzeń wymagających interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej w tym 394 pożary, 1137 miejscowych zagrożeń i 90 alarmów fałszywych.

Budowa Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Płońsku sfinansowana została w 91,35 proc. ze środków finansowych z budżetu państwa i w 8,65 proc. ze środków finansowych pozabudżetowych. Łączny koszt inwestycji wyniósł 11.448.000 zł.

  • Powierzchnia terenu 12.500,0 m2
  • Powierzchnia zabudowy – 2.271,2 m2
  • Powierzchnia użytkowa – 3.061,1 m2
  • Kubatura – 18.450,0 m3

W ramach inwestycji wybudowano:

  • budynek główny składający się z pomieszczeń: administracyjno – biurowych, koszarowych z częścią bytową dla funkcjonariuszy podziału bojowego, warsztatowo – magazynowych, garażowych z 15 miejscami postojowymi dla 10 samochodów ratowniczych, 2 łodzi ratowniczych i 1 przyczepy transportowej, sali  dydaktycznej  oraz sanitariatów i pomieszczeń socjalnych . Obiekt przewiduje się jako miejsce pracy dla 60 osób,
  • boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią,
  • wspinalnie i bieżnie tartanową wykorzystywane do ćwiczeń w sporcie pożarniczym,
  • plac manewrowy zapewniający swobodny ruch pojazdów ratowniczo – gaśniczych i specjalnych oraz miejsce do ćwiczeń taktyczno – bojowych,
  • miejsca parkingowe,

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Wróć