Pielgrzymka strażaków do relikwii św. Floriana

4 maja 2013 roku z okazji święta Dnia Strażaka na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 w Warszawie przy ul. Marcinkowskiego 2 spotkali się uczestnicy X Pielgrzymki Strażaków do Relikwii Św. Floriana, która wyruszyła ulicami warszawskiej Pragi (z ulicy Marcinkowskiego, ulicami Jagiellońską i Kłopotowskiego, a następnie ulicą Sierakowskiego) do Bazyliki Katedralnej Diecezji Warszawsko-Praskiej 

Następnie uczestnicy pielgrzymki wzięli udział w Mszy Świętej odprawianej w intencji strażaków i ich rodzin, a w szczególności tegorocznych absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, którzy w samo południe udali się na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego gdzie zostali uroczyście promowani na pierwszy stopień oficerski Państwowej Straży Pożarnej.

Tekst i Foto: st. kpt. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie

Wróć