Podpisanie umowy na realizację inwestycji KP PSP w Węgrowie.

W dniu 12 kwietnia w Komendzie Powiatowej PSP w Węgrowie została podpisana umowa na realizację inwestycji  p.n. „Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz  jednostki ratowniczo - gaśniczej  w Węgrowie”.

Inwestycja realizowana jest w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 -2020". Umowę o realizacji inwestycji podpisali: st. bryg. Jarosław Soszyński Komendant Powiatowy PSP w Węgrowie jako inwestor i Pan Arkadiusz Masny Prezes Zarządu firmy Arcus Technologie z Celestynowa- główny wykonawca. Wartość inwestycji po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  wyniesie 13 699 727,56 zł. Środki na budowę pochodzą z ustawy modernizacyjnej i rezerwy celowej oraz Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Działkę pod inwestycję przekazał Urząd Miejski w Węgrowie. Termin wykonania został określony na 30 września 2020 roku.
W uroczystości podpisania umowy udział wzięli między innymi:

− Wicemarszałek Pani Maria Koc,

− Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Łasica,

− Kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Pan Marek Renik

oraz przedstawiciele władz samorządowych i strażacy Komendy Powiatowej PSP w Węgrowie.

Wróć