Przekazanie samochodu gaśniczego OSP Wola Rębkowska

19 maja 2019 roku odbyło się uroczyste przekazanie samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rębkowskiej, powiat garwoliński. Uroczystość rozpoczęła Msza św. Po jej zakończeniu nastąpił przemarsz pododdziału i pocztów sztandarowych na miejsce uroczystego apelu.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było przekazanie na ręce prezesa OSP w Woli Rębkowskiej druha Antoniego Sowa i naczelnika  druha Tadeusza Makulec kluczyków do nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN TGM 18.340.

Samochód został zakupiony ze środków WFOŚiGW , dotacji Komendy Głównej PSP oraz środków własnych Gminy Garwolin.

Nie zabrakło również okolicznościowych przemówień, podczas których gratulacje i słowa podziękowania za dotychczasową służbę i zaangażowanie w niesienie pomocy potrzebującym skierowali: minister środowiska Henryk Kowalczyk, poseł na sejm RP Grzegorz Woźniak, radny sejmiku województwa mazowieckiego Krzysztof Żochowski, zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP starszy brygadier Mirosław Jasztal, starosta powiatu garwolińskiego Mirosław Walicki, wicestarosta powiatu garwolińskiego Iwona Kurowska, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druhna Albina Łubian, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Waldemar Sabak oraz komendant powiatowy PSP w Garwolinie starszy brygadier Krzysztof Tuszowski.

 

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Garwolin.

Wróć