Podpisanie porozumienia pomiędzy MKW PSP a Rektorem-Komendantem SGSP

W dniu 11 kwietnia br. w siedzibie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie zostało zawarte porozumienie pomiędzy Rektorem – Komendantem SGSP nadbryg. dr hab. inż. Pawłem Kępką, prof. SGSP, a Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdanem Łasicą.

Porozumienie, ze strony SGSP, obejmuje nieodpłatne udostępnienie, na czas trwania testów, komory dymowej zlokalizowaną w SGSP w Warszawie. W ramach tego porozumienia, testy w komorze dymowej SGSP, będą przechodzić strażacy z terenu województwa mazowieckiego.

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie zobowiązuje się natomiast do nieodpłatnego przygotowywania i przeprowadzania kursów oraz egzaminów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków w służbie stałej, strażaków w służbie przygotowawczej, strażaków w służbie kandydackiej i pracowników cywilnych SGSP.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

Zdjęcia: bryg. Paweł Pomorski KW PSP w Warszawie

Opracowanie: Paulina Merks KW PSP w Warszawie

Wróć