Spotkanie w CPR w Radomiu

We wtorek 19 lutego 2019 roku w siedzibie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu miało miejsce spotkanie mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdana Łasicy z operatorami numeru alarmowego 112.

Z okazji Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 mazowiecki komendant wojewódzki PSP podziękował za zaangażowanie i ciężka pracę w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Podczas spotkania uhonorowano nagrodami wyróżniających się operatorów numeru alarmowego 112 z CPR w Radomiu.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu organizacyjnie wchodzi w skład Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. Siedzibą CPR Radom jest budynek Komendy Miejskiej PSP w Radomiu przy ul. Traugutta 57.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu zatrudnia 153 operatorów numeru alarmowego 112. W 2018 roku centrum obsłużyło 1 734 536 połączeń co daje średnio 144 544 połączenia miesięcznie (średnio 4752 połączenia dziennie). W 2018 roku na jednego operatora numeru alarmowego 112 w CPR Radom przypadało średnio 1000 zgłoszeń miesięcznie.

Czytaj także „Numer alarmowy 997 przeniesiony do Centrum Powiadamiania Ratunkowego”

 

Europejski Numer Alarmowy 112 w Polsce

We wszystkich siedemnastu CPR w Polsce, w 2018 r. zarejestrowano niemal 20 milionów zgłoszeń przychodzących. W porównaniu z 2017 r. ogólna ich liczba wzrosła o ponad 983 tys. Siedem milionów zdarzeń zgłoszonych na numer alarmowy 112 zostało przekazanych m.in. Policji, Straży Pożarnej i dyspozytorom zespołów ratownictwa medycznego. Zgłoszenia fałszywe lub niezasadne stanowiły w ubiegłym roku ponad 42 % wszystkich zgłoszeń.

Udane przełączenie numeru 997

W 2018 roku dzięki zaangażowaniu służb i operatorów, z sukcesem przeprowadzone zostało w całym kraju przełączenie numeru alarmowego 997 do Centrów Powiadamiania Ratunkowego. W efekcie wszystkie zgłoszenia kierowane na numer 997 są obecnie obsługiwane przez operatorów 112. Dzięki temu, że informacja od razu trafia do operatorów CPR, możliwe jest jednoczesne powiadomienie o zdarzeniu wszystkich właściwych służb. Minister Joachim Brudziński podziękował za sprawną współpracę w zakresie przełączania numeru 997 wszystkim służbom, w tym medycznym. 

Aplikacja Alarm 112

W ramach kontynuacji prac związanych z ułatwieniem przekazywania zgłoszeń alarmowych przez osoby głuche i niedosłyszące, w grudniu 2018 r. rozpoczęto pilotaż wdrażania aplikacji mobilnej Alarm 112. Aplikację udostępniono grupie osób głuchych, wytypowanej wspólnie ze środowiskiem osób niesłyszących. Ma ona umożliwić takim osobom skuteczną komunikację z operatorami numerów alarmowych w CPR. Pozwoli również na wysyłanie wiadomości z prośbą o pomoc w przypadkach, gdy zgłaszający nie jest w stanie - z różnych powodów - wykonać połączenia głosowego. Bardzo ważnym elementem aplikacji jest także możliwość dwustronnej komunikacji opartej na SMS, co umożliwi zebranie dodatkowych informacji o zgłoszeniu alarmowym, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Po zakończeniu pilotażu oraz dokonaniu analizy aplikacji Alarm 112 pod kątem jej funkcjonalności oraz kompatybilności z systemem informatycznym CPR, w tym roku MSWiA planuje udostępnienie aplikacji do powszechnego użycia.

 

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie,

Zdjęcia: CPR Radom.

Jak wygląda pracaw Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Wróć