Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej - aktualizacja

Ośrodek Szkolenia w Warszawie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie informuje, że w terminie 29.03 - 31.03  2017 r. organizuje szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej – szkolenie aktualizujące.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Majdańskiej 38/40. Szczegółowych informacji dot. przedmiotowego szkolenia można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 95 300 wew. 304 lub na stronie internetowej KW PSP w Warszawie w zakładce: http://www.straz.pl/komenda/szkolenie-inspektorow-ochrony-przeciwpozarowej-szkolenie-aktualizujace

Wróć