Uroczyste przyjęcie obowiązków mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP

W czwartek 5 października 2017 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji przyjęcia obowiązków mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku gen. brygadierowi Leszkowi Suskiemu komendantowi głównemu PSP. Następnie dyrektor Biura Kadr i Organizacji Komendy Głównej PSP odczytał akt powołania, przez ministra SWiA, na stanowisko mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP. Po odczytaniu aktu, w asyście pocztu sztandarowego Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie st. bryg. Bogdan Łasica zameldował komendantowi głównemu PSP przyjęcie obowiązków mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP.

 

W spotkaniu wzięli udział:

  • Zdzisław Sipiera – wojewoda mazowiecki,
  • gen. brygadier Leszek Suski – komendant główny PSP,
  • st. bryg. Bogdan Łasica – mazowiecki komendant wojewódzki PSP,
  • st. bryg. Mirosław Jasztal - zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP,
  • st. bryg. Marcin Wilczyński - Dyrektor Biura Kadr i Organizacji KG PSP,
  • bryg. Mariusz Mojek - Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego PSP,
  • Funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni KW PSP w Warszawie,
  • Komendanci powiatowi/miejscy PSP woj. mazowieckiego.

 

st. bryg. mgr inż. Bogdan Łasica

Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1984 r. jako słuchacz-podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu szkoły w 1989 r. w zakresie specjalności taktyczno-dowódczej, rozpoczął służbę jako wykładowca w Katedrze Taktyki i Dowodzenia SGSP.

W latach 1994-1996 pełnił służbę w Wydziale Operacyjnym kolejno, w ówczesnej Komendzie Rejonowej PSP w Warszawie i Komendzie Wojewódzkiej PSP województwa warszawskiego.

Od 1996 do 2007 roku pełnił służbę w warszawskich jednostkach ratowniczo-gaśniczych, jako zastępca dowódcy JRG 4 i dowódca JRG 9, pełniąc jednocześnie nieetatową funkcję oficera operacyjnego miasta.

W lutym 2007 r. powołany został na zastępcę komendanta miejskiego PSP m.st.Warszawy nadzorując do 2010 r. pion operacyjny a następnie pion logistyki i prewencji.

W tym okresie realizował wiele odpowiedzialnych zadań służbowych, związanych m.in. z działaniami przeciwpowodziowymi na obszarze m.st.Warszawy w 2010 r. konferencji i spotkań w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, zabezpieczenia EURO 2012, a w ostatnim czasie Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży. 

W sierpniu 2016 roku powołany na zastępcę mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP, nadzoruje m. in. pion operacyjny. Pełnił funkcję szefa sztabu mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP podczas zabezpieczenia operacyjnego Forum Państw Trójmorza oraz wizyty Prezydenta USA w Warszawie w dniach 5-7 lipca 2017 r. oraz imprez towarzyszących wydarzeniom związanym z organizacją 41 Posiedzenia Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO oraz 41 Sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego na terenie m. st. Warszawy na przełomie czerwca i lipca 2017 roku.

 

 

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie,

Zdjęcia: kpt. Radosław Kozicki - KW PSP w Warszawie.

Wróć