Warsztaty dla koordynatorów ratownictwa medycznego

W dniach 2-3 listopada 2017 r. w Ośrodku Szkolenia w Warszawie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbyły się warsztaty doskonalące dla koordynatorów ratownictwa medycznego z terenu woj. mazowieckiego.

Tematem warsztatów były sytuacje kryzysowe o charakterze terroru. Szczególny nacisk położony został na praktyczną naukę zabiegów medycznych prowadzonych w warunkach zagrożenia lub sytuacji utrudnionego dostępu do poszkodowanego. Wiodącym przesłaniem warsztatów było nauczenie strażaków standardów postępowania dopasowanych do ograniczeń środowiskowych wykreowanych przez trudne warunki i zwiększenie efektywności działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. Wykłady z dziedziny medycyny ratunkowej oraz założeń ratownictwa taktycznego, prowadzone były w możliwie jak najbardziej realnych warunkach zbliżonych do warunków bojowych.

Zajęcia dla strażaków ratowników medycznych prowadzili lekarze, ratownicy medyczni - instruktorzy taktyki bojowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. W warsztatach brali udział funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Warszawie.

W szkoleniu wzięło udział 38 koordynatorów medycznych z komend powiatowych/miejskich PSP woj. mazowieckiego, którzy ukończyli szkolenie składając egzamin teoretyczny i praktyczny.

Warsztaty obserwował mazowiecki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Łasica.

 

Opracowanie: Katarzyna Szubińska – KW PSP w Warszawie,

Zdjęcia: kpt. Anna Kubicka – KW PSP w Warszawie.

Wróć