Uroczysta zbiórka z okazji Święta Niepodległości

23 listopada w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Podczas uroczystości wyróżniającym się funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej woj. mazowieckiego wręczono awanse na wyższe stopnie.

Zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Marek Jasiński w imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji wręczył nagrodę z okazji Święta Niepodległości dla mł. kpt. Huberta Górki z Komendy Powiatowej PSP w Białobrzegach.

mł. kpt. Hubert Górka pełniąc służbę na stanowisku dyżurnego operacyjnego w Komendzie Powiatowej PSP w Białobrzegach w dniu 21 sierpnia 2017 roku o godzinie 19:40 odebrał telefon od spanikowanej matki z informacją, że doszło do zadławienia się i utraty przytomności u niemowlęcia. Wykazując się ze spokojem i opanowaniem telefonicznie udzielił osobie zgłaszającej instrukcji w jaki sposób udzielić pomocy nieprzytomnemu i pozostającemu w bezdechu niemowlęciu. W międzyczasie, na miejsce zostało zadysponowane Pogotowie Ratunkowe. Domownicy zastosowali się do poleceń wydawanych telefonicznie przez mł. kpt. Huberta Górkę co doprowadziło do odzyskania oddechu i przytomności przez dwuipółmiesięczne  niemowlę.

Podczas uroczystości mazowiecki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Łasica podziękował strażakom oraz pracownikom cywilnym woj. mazowieckiego za służbę oraz pogratulował wzorowej postawy podczas wypełniania obowiązków służbowych.

Podczas uroczystości przedstawiono historię Narodowego Święta Niepodległości oraz przypomniano o dokonaniach strażaków w odzyskaniu niepodległości w 1918 roku.

 

Święto Niepodległości, przywrócone przez sejm w 1989 roku, to bez wątpienia najważniejsze polskie święto narodowe. To święto radości i dumy narodowej. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niebytu nasz kraj powrócił na mapę Europy. Gdy mówimy o wolności i niepodległości to zdajemy sobie sprawę, że są to wartości bezcenne, za które w naszej historii wielu rodaków oddało swe życie.

Swój udział w odzyskiwaniu niepodległości również mieli strażacy. Wśród nich wielcy patrioci i pionierzy polskiego pożarnictwa tacy jak kpt. Józef Hłasko (naczelnik oddziału Warszawskiej Straży Ogniowej, pierwszy komendant WSO w niepodległej Polsce), kpt. Józef Tuliszkowski (organizator wielu jednostek OSP, komendant WSO, odznaczony krzyżem walecznych za walkę z okupantem niemieckim w listopadzie 1918 roku) czy druh Bolesław Chomicz (propagator ruchu pożarniczego, współtwórca przeglądu pożarniczego) którzy dbali o zachowanie tożsamości narodu – języka, kultury i wiary podczas codziennej służby, a także konspirując i walcząc zbrojnie z zaborcami.

Doskonale obrazuje to artykuł pt.: „Przed świętem 10-lecia Niepodległości Polski Odrodzonej” opublikowany w 1928 roku w „Przeglądzie Pożarniczym” (zachowujemy pisownię oryginalną:

(…) Dla strażactwa polskiego święto dziesięciolecia Niepodległości Polski Odrodzonej będzie szczególnie może uroczyste, boć ożyją w nas wspomnienia poczynań podjętych zgodnym wysiłkiem w dniu 11-stym listopada przed dziesięciu laty, kiedyto ówczesne kadry placówek naszych zdały świetnie egzamin tężyzny i spoistości organizacyjnej.

My wszyscy pamiętamy przecież dobrze, jaką to wybitną rolę odegrały szeregi nasze zarówno w rozbrajaniu okupantów, jako też w tworzeniu podstaw organizacji życia państwowego. W niezorganizowanem społeczeństwie byliśmy wszak jedyną dość rozgałęzioną po kraju i udyscyplinowaną organizacją, która mogła podjąć i podjęła szereg funkcji życia publicznego, nieodzownych dla utrzymania ładu i spokoju wewnątrz budzącego się z letargu Państwa. Straże ochotnicze pełniły obowiązki milicji obywatelskich, obejmowały pieczę nad więzieniami, zajmowały się aprowizacją ludności i całym niezliczonym szeregiem innych dziedzin, wykazując wszędzie pełnię samozaparcia obywatelskiego i zdając doskonale egzamin przygotowania organizacyjnego. (…)

 

 

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski - KW PSP w Warszawie,

Zdjęcia: mł. bryg. Cezary Szarawarski - KW PSP w Warszawie.

 

Wróć