Numer alarmowy 112

Numer 112 to numer alarmowy do wykorzystania wtedy, gdy nie umiemy zidentyfikować zagrożenia w wymiarze trzech aktualnych numerów ratunkowych, zaczynających się od "9" lub kiedy wymagana jest interwencja wszystkich służb równocześnie.

Korzystanie z numeru 112 jest bezpłatne i umożliwia połączenie z dyspozytorami Centrum Powiadamiania Ratunkowego o każdej porze dnia i nocy podobnie jak z tradycyjnych telefonów alarmowych takich jak 998, 997 oraz 999.

Wprowadzenie alarmowego telefonu 112, pod którym można będzie otrzymać pomoc w różnych sytuacjach (pożar, wypadek, kradzież, napad itp.) nie spowoduje natychmiastowej likwidacji dotychczasowych numerów służb alarmowych.

W dalszym ciągu będą funkcjonowały numery 997 do Policji, 998 do Straży Pożarnej i 999 do Pogotowia Ratunkowego. Wybierając bezpośrednio jeden z tych numerów można będzie uzyskać kontakt i pomoc od każdej alarmowanej służby ratowniczej. Należy przy tym pamiętać, że wymagane jest podanie telefoniczne podstawowych informacji o zaistniałym zdarzeniu a w szczególności: danych osoby zgłaszającej, miejsca i rodzaju zdarzenia, określenie liczby osób poszkodowanych oraz innych istotnych informacji.

Idea dostosowania zasad alarmowania jednostek ratowniczych w naszym kraju wynika z potrzeby zapewnienia obywatelom odpowiednich standardów bezpieczeństwa obowiązujących w państwach stowarzyszonych, co wymaga stworzenia warunków do właściwego współdziałania Straży Pożarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego oraz opracowania i wdrożenia stosownych procedur postępowania.

Wybierając numer telefonu 112 na terenie krajów Unii Europejskiej uzyskuje się kontakt w języku danego państwa. Podobnie jest w przypadku numeru 112 działającego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Pamiętaj 112 ratuje życie!