Pożary lasów

Pożary lasów rozwijają się bardzo szybko powodując zagrożenie dla ludzi przebywających w lesie oraz budynków sąsiadujących z terenami leśnymi. Ponadto pożary w lasach powodują bardzo duże zadymienie, niebezpieczne dla ruchu drogowego.

Mapę zagrożenia pożarowego w lasach możesz sprawdzić tutaj

Najczęstszymi przyczynami pożarów w lasach są:

 1. palone w pobliżu lasu ogniska, 
 2. niedopałki papierosów porzucone w lesie lub w pobliżu, 
 3. nie dogaszone zapałki wyrzucane z przejeżdżających pojazdów, 
 4. przerzuty ognia z palących się traw (w wyniku wypalania), 
 5. iskry z pojazdów szynowych i innych, 
 6. umyślne podpalenia.

Aby uniknąć pożarów w lasach apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzegania podstawowych zasad:

 1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:
  • rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,
  • wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
  • palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.
 2. W parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego - być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu.
 3. Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.
 4. Poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.
 5. Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:
  • 0 - brak zagrożenia,
  • I - zagrożenie małe,
  • II - zagrożenie duże; bądź ostrożny,
  • III - zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych, zwróć uwagę czy nie ma zakazu wstępu do lasu.
Uwaga, pożar!
Łza nie ugasi pożaru - spot z dziewczynką
Łza nie ugasi pożaru - spot z leśnikiem
Materiały do pobrania
 • jpg96.4 KiBplakat2_LASY 3 10.jpgPobierz
 • jpg87.3 KiBplakat1 lasy 3 10.jpgPobierz