Kompleksowa dostawa energii cieplnej do budynku KW PSP w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 40