Klub Jednostka Honorowych Dawców Krwi

26 października 2016 roku w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie miało miejsce spotkanie założycielskie „Klubu Jednostka Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie” (skrócona nazwa JHDK).

Podczas spotkania przedstawiono i zatwierdzono statut klubu oraz wybrano władze klubu JHDK. W wyniku głosowania wybrano prezesa JHDK, którym został Krzysztof Roguski, pomysłodawca oraz inicjator utworzenia klubu honorowych dawców krwi w środowisku pożarniczym.

Serdecznie zachęcamy strażaków, pracowników cywilnych PSP oraz wszystkich zainteresowanych honorowym oddawaniem krwi do wstępowania w szeregi JHDK.

Aby zostać członkiem klubu wystarczy wypełnić deklarację członkowską i złożyć za pośrednictwem poczty e-mail na adres jhdk@mazowsze.straz.pl następnie dostarczamy oryginał do siedziby klubu na terenie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 40 (pokój numer 211 na 2 piętrze).

Członkostwo w klubie jest całkowicie bezpłatne wystarczy wypełnić deklarację i promować ideę honorowego krwiodawstwa. W akcjach organizowanych przez JHDK mogą brać udział wszyscy chętni bez względu na przynależność do klubu.

Szczegółowych informacji udziela prezes klubu Krzysztof Roguski tel. (22) 55 95 286

 

Bądź na bieżąco i śledź nasze profile w mediach społecznościowych

https://www.facebook.com/jednostkahdk

https://www.instagram.com/jednostka_hdk

 
Wyciąg ze statutu JHDK

Podstawowym celem działania Klubu JHDK jest:

1. Dążenie do zwiększenia zapasów ilości krwi i jej składników dla potrzeb krwiolecznictwa.

2. Propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród pracowników oraz innych członków klubu i ich rodzin ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności tego działania.

3. Organizowanie honorowego krwiodawstwa na terenie objętym działaniem Klubu JHDK.

4. Wcielanie w życie zasad "Statutu Honorowego Dawcy Krwi".

 

Członkostwo w Klubie JHDK

Członkiem zwyczajnym Klubu JHDK może zostać każdy honorowy dawca krwi, który:

- wyraził wolę wstąpienia do JHDK i został przyjęty przez Zarząd Klubu;

- wypełnił deklarację członkowską klubu;

- zobowiązał się do honorowego oddawania krwi lub jej składników co najmniej raz w roku kalendarzowym;

- ze względu na stan zdrowia nie może nadal oddawać krwi lecz chce aktywnie uczestniczyć w pracach Klubu JHDK.

Członkiem wspierającym może być osoba nie oddająca krwi lecz w sposób ciągły wspierająca działalność Klubu materiałowo lub z racji wykonywanego zawodu (np. umożliwiająca korzystanie nieodpłatnie: z sali, samochodu lub organizująca bezpłatny catering dla uczestników spotkań, osoba prowadząca kronikę i stronę internetową klubu itp.).

Statut oraz deklaracja członkowska
  • pdf198.8 KiBStatut_JHDK_2020.pdfPobierz
  • pdf391.3 KiBDeklaracja na dzien 2020.08.11.pdfPobierz