Klub Jednostka Honorowych Dawców Krwi

26 października 2016 roku w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie miało miejsce spotkanie założycielskie „Klubu Jednostka Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie” (skrócona nazwa JHDK).

Podczas spotkania przedstawiono i zatwierdzono statut klubu oraz wybrano władze klubu JHDK. W wyniku głosowania wybrano prezesa JHDK, którym został Krzysztof Roguski, pomysłodawca oraz inicjator utworzenia klubu honorowych dawców krwi w środowisku pożarniczym.

Serdecznie zachęcamy strażaków, pracowników cywilnych PSP oraz wszystkich zainteresowanych honorowym oddawaniem krwi do wstępowania w szeregi JHDK.

Aby zostać członkiem klubu wystarczy wypełnić deklarację członkowską i złożyć za pośrednictwem poczty e-mail na adres jhdk@mazowsze.straz.pl następnie dostarczamy oryginał do siedziby klubu na terenie Ośrodka Szkolenia w Warszawie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie przy ul. Majdańskiej 38/40 w Warszawie.

Szczegółowych informacji udziela prezes klubu Krzysztof Roguski tel. 793 083 008

 

Wyciąg ze statutu JHDK

Podstawowym celem działania Klubu JHDK jest:

1. Dążenie do zwiększenia zapasów ilości krwi i jej składników dla potrzeb krwiolecznictwa.

2. Propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród pracowników oraz innych członków klubu i ich rodzin ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności tego działania.

3. Organizowanie honorowego krwiodawstwa na terenie objętym działaniem Klubu JHDK.

4. Wcielanie w życie zasad "Statutu Honorowego Dawcy Krwi".

 

Członkostwo w Klubie JHDK

Członkiem zwyczajnym Klubu JHDK może zostać każdy honorowy dawca krwi, który:

- wyraził wolę wstąpienia do JHDK i został przyjęty przez Zarząd Klubu;

- wypełnił deklarację członkowską klubu;

- zobowiązał się do honorowego oddawania krwi lub jej składników co najmniej raz w roku kalendarzowym;

- ze względu na stan zdrowia nie może nadal oddawać krwi lecz chce aktywnie uczestniczyć w pracach Klubu JHDK.

Członkiem wspierającym może być osoba nie oddająca krwi lecz w sposób ciągły wspierająca działalność Klubu materiałowo lub z racji wykonywanego zawodu (np. umożliwiająca korzystanie nieodpłatnie: z sali, samochodu lub organizująca bezpłatny catering dla uczestników spotkań, osoba prowadząca kronikę i stronę internetową klubu itp.).

Statut oraz deklaracja członkowska
  • pdf379.4 KiBStatut-JHDK.pdfPobierz
  • pdf70.7 KiBDeklaracja JHDK 2019.pdfPobierz