Kierownictwo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

p.o. Mazowiecki Komendant Wojewódzki

Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. Bogdan Łasica

Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Mirosław Jasztal