Ośrodek Szkolenia w Warszawie (WOSzW)

Naczelnik Ośrodka

st. bryg. mgr inż. Janusz Kryska

Adres do korespondencji:

Ośrodek Szkolenia w Warszawie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

ul. Majdańska 38/40, 04-110 Warszawa

Telefon: 22 55-95-300

Schemat organizacyjny Ośrodka Szkolenia w Warszawie:

Schemat organizacyjny Ośrodka Szkolenia w Warszawie

Główne zadania Ośrodka:

  1. organizowanie i przeprowadzanie szkoleń specjalistycznych dla strażaków PSP z terenu woj. mazowieckiego;
  2. organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz przeprowadzanie egzaminów potwierdzających z zakresu KPP;
  3. nadzór nad szkoleniami OSP oraz uczestnictwo w egzaminach końcowych;
  4. organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej oraz przeprowadzanie szkoleń aktualizujących;
  5. organizowanie i koordynowanie pomocy psychologicznej dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczo-gaśniczych;
  6. organizowanie zawodów sportowo-pożarniczych na terenie woj. mazowieckiego.

Baza wiedzy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej :

https://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Baza_wiedzy

Plan dydaktyczny Ośrodka Szkolenia w Warszawie na 2019 rok :

  • pdf47.6 KiBPlan szkolen na 2019 rok V.1.1 WOSzW.pdfPobierz