Ośrodek Szkolenia w Warszawie (WOSzW)

Naczelnik Ośrodka

st. bryg. mgr inż. Janusz Kryska

W skład Ośrodka wchodzą:

  1. Sekcja Organizacji i Nadzoru nad Szkoleniami OSP;

  2. Sekcja Logistyki;
  3. Sekcja Wsparcia Psychologicznego i Kultury Fizycznej;

Główne zadania Ośrodka:

  1. organizowanie i przeprowadzanie szkoleń specjalistycznych dla strażaków PSP z terenu woj. mazowieckiego;
  2. organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz przeprowadzanie egzaminów potwierdzających z zakresu KPP;
  3. nadzór nad szkoleniami OSP oraz uczestnictwo w egzaminach końcowych;
  4. organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej oraz przeprowadzanie szkoleń aktualizujących;
  5. organizowanie i koordynowanie pomocy psychologicznej dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczo-gaśniczych;
  6. organizowanie zawodów sportowo-pożarniczych na terenie woj. mazowieckiego.