Wydział Systemów Powiadamiania Ratunkowego (WSPR)

Naczelnik Wydziału

st. bryg. mgr Jarosław Czyż

Z-ca Naczelnika Wydziału

Jarosław Janas

W skład Wydziału wchodzą:

  1. Sekcja Centrum Powiadamiania Ratunkowego;

Główne zadania Wydziału:

  1. nadzorowanie i organizowanie przyjmowania oraz obsługi zgłoszeń alarmowych kierowanych na numery alarmowe odbierane w CPR;
  2. bieżąca organizacja pracy operatorów i koordynatorów;
  3. zapewnienie sprawności infrastruktury teleinformatycznej i technicznej CPR;
  4. przygotowywanie i przekazywanie informacji z zakresu działalności CPR podmiotom i służbom zewnętrznym;