Warsztaty nurkowe

WARSZTARTY DOSKONALĄCE UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA PRAC PODWODNYCH DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA MŁODSZEGO NURKA MSWiA, NURKA MSWiA I NURKA INSTRUKTORA MSWiA ORAZ PŁETWONURKÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA Mł. NURKA MSWiA Z TERENU WOJ. MAZOWIECKIEGO.

I. WARUNKI DOPUSZCZENIA STRAŻAKÓW DO ZAJEĆ NA WARSZTATACH. 

 • zgłoszenie należy dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i przesłanego
  w formie elektronicznej formularza zgłoszeniowego,
 • dostarczyć w dniu szkolenia oryginał formularza zgłoszeniowego podpisany przez właściwego przełożonego,
 • posiadać książeczkę nurka MSWiA podczas warsztatów.

UWAGI:

 1. W warsztatach uczestniczą strażacy: mł. nurek MSWiA, nurek MSWiA, nurek wyznaczony jako kierownik prac podwodnych MSWiA i nurek Instruktor MSWiA,
 2. Dodatkowo dopuszcza się możliwość uczestniczenia w szkoleniu strażaków płetwonurków ubiegających się o uprawnienie młodszego nurka MSWiA (uprawnienia co najmniej P1),

II. PROGRAM WARSZTATÓW I KADRA

Warsztaty realizowane są w oparciu o zatwierdzony przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP „ Ramowy program warsztatów doskonalących umiejętności prowadzenia prac podwodnych dla osób posiadających uprawnienia młodszego nurka MSWiA, nurka MSWiA i nurka Instruktora MSWiA z terenu woj. mazowieckiego”
i „Ramowy program warsztatów doskonalących umiejętności prowadzenia prac podwodnych dla płetwonurków ubiegających się o uprawnienie młodszego nurka MSWiA z terenu woj. mazowieckiego” 

Zajęcia prowadzone są przez Nurka Instruktora MSWiA, kierowników prac podwodnych
i dowódców specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego. 

III. ORGANIZACJA WARSZTATÓW. 

Zajęcia dydaktyczne realizowane są zgodnie z planem warsztatów podczas 6 dniowych zgrupowań rozpoczynających się każdorazowo w poniedziałek od godziny 1000 i kończące w sobotę o godz. 1600.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się na trenie Poligonu Szkoleniowego w Kręsku Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie nad Jeziorem Wulpińskim.

IV. KWALIFIKACJE

Absolwent warsztatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wykonywania prac podwodnych
w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych doskonali umiejętności zawodowe w zakresie posiadanych uprawnień.

V. TERMINY WARSZTATÓW. 

Terminy planowanych warsztatów na 2021 r.

 1. 10-15.05.2021 r.
 2. 17-22.05.2021 r.
 3. 24-29.05.2021 r.
 4. 31.05.-05.06.2021 r.
 5. 13-18.09.2021 r.
 6. 20-25.09.2021 r.
 7. 27.09.-02.10.2021 r.
 8. 4-9.10.2021 r.

 

 VI. ZAŁĄCZNIKI. 

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz.U. 2004 nr 138 poz. 1468)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz.U. 2011 nr 128 poz. 728)
 3. Karta prac podwodnych – wzór.
 4. Instrukcja postępowania - wypadek
 5. Instrukcja alarmowa w przypadku wystąpienia wypadku nurkowego - jezioro Wulpińskie.
 6. Karta zgłoszenia.

Dokumenty do pobrania

 • pdf57.8 KiBRozporzadzenie.pdfPobierz
 • pdf140.6 KiBRozporzadzenie_2011.pdfPobierz
 • docx14.9 KiBKARTA PRAC PODWODNYCHv2020.docxPobierz
 • pdf1.3 MiBInstrukcja_postepowania_wypadek_nurkowy.PDFPobierz
 • docx285.3 KiBInstrukcja alarmowa.docxPobierz
 • xls54.5 KiBKarta_zgloszenia_Kresk.xlsPobierz