Koordynator dostępności

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz monitorowanie zapewnienia przez komendę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie. Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach.

 

Koordynator dostępności

mł. bryg. Karol Kierzkowski

e-mail: kkierzkowski@mazowsze.straz.pl

telefon: +48 783 934 786

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami