Dostawa mebli do Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.