Kontrole planowe w terenie

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zm.) oraz § 1 lit. e i § 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015r. poz. 2145)

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

podaje do publicznej wiadomości informacje o kontrolach planowych w terenie.

Informacji w zakresie zakładów o dużym ryzyku udziela:

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie
tel.: 22 55 95 154,
prewencja@mazowsze.straz.pl

Informacji w zakresie lokalizacji zakładów o zwiększonym ryzyku udziela:

Właściwy terenowo komendant powiatowy / miejski PSP z terenu woj. mazowieckiego.