Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze do służby w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na 2 stanowiska starszego specjalisty w Dziale Szkolenia Poligonowego w codziennym systemie czasu służby.
ogloszenie - starszy specjalista w Dziale Szkolenia Poligonowego - 2 stanowiska..pdf (161.0 KiB)
Ogłoszenie o naborze do służby w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na stanowisko starszego specjalisty w Dziale Szkolenia Poligonowego w codziennym systemie czasu służby.
ogloszenie - starszy specjalista w Dziale Szkolenia Poligonowego.pdf (159.4 KiB)
Ogłoszenie o naborze do służby w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na stanowisko operatora sprzętu specjalnego w Dziale Szkolenia Poligonowego w zmianowym systemie czasu służby.
ogloszenie - operator sprzetu specjalnego w Dziale Szkolenia Poligonowego.pdf (165.7 KiB)
Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Legionowie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie ogłasza nabór do służby przygotowawczej
w rozkładzie zmianowym czasu służby, na stanowisko stażysta docelowo starszy ratownik.

Liczba stanowisk na które prowadzony jest nabór - 1
Miejsce pełnienia służby-Komenda Powiatowa PSP w Legionowie - JRG.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://kppsplegionowo.binp.info/kppsplegionowo/

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Łosicach.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach ogłasza nabór do służby przygotowawczej
w rozkładzie zmianowym czasu służby, na stanowisko stażysta docelowo starszy ratownik.

Liczba stanowisk na które prowadzony jest nabór - 2
Miejsce pełnienia służby-Komenda Powiatowa PSP w Łosicach- JRG.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

https://kppsplosice.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/ogloszenie-o-naborze-do-sluzby-w-kp-psp-w-losicach.html

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Wołominie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie ogłasza nabór do służby przygotowawczej
w rozkładzie zmianowym czasu służby, na stanowisko stażysta docelowo starszy ratownik kierowca.

Liczba stanowisk na które prowadzony jest nabór - 4
Miejsce pełnienia służby-Komenda Powiatowa PSP w Wołominie- JRG.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://www.pspwolomin.pl/attachments/article/724/KP%20PSP%20Wo%C5%82omin%20og%C5%82oszenie%20o%20naborze%20na%20stanowisko%20sta%C5%BCysta,%20docelowo%20st.%20ratownik.pdf

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Sokołowie Podlaskim.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim  ogłasza nabór do służby przygotowawczej
w rozkładzie zmianowym czasu służby, na stanowisko stażysta docelowo starszy ratownik/starszy ratownik kierowca.

Liczba stanowisk na które prowadzony jest nabór - 2
Miejsce pełnienia służby-  Komenda Powiatowa PSP w Sokołowie Podlaskim- JRG.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://straz-sokolow.pl/files/KP%20PSP%20Sokolow%20Podlaski%20-%20Ogloszenie%20o%20naborze%20do%20sluzby%20przygotowawczej%20.pdf

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Żyrardowie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie  ogłasza nabór do służby przygotowawczej w rozkładzie zmianowym czasu służby, na stanowisko stażysta docelowo starszy ratownik kierowca.

Liczba stanowisk na które prowadzony jest nabór - 4
Miejsce pełnienia służby-  Komenda Powiatowa PSP w Żyrardowie - JRG.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://www.strazzyrardow.pl/wp-content/uploads/2019/10/Og%C5%82oszenie-o-naborze.pdf

Ogłoszenie o naborze do służby w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na stanowisko zastępca dowódcy kompanii szkolnej na zasadach przeniesienia służbowego.
2019-10-01 Zastepca dowodcy kompanii szkolnej w SGSP..pdf (568.1 KiB)
Nabór na stanowisko Operatora Numerów Alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu
29.10.2018 nabor CPR.pdf (970.0 KiB)

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko Operatora Numerów Alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą pracy.

Aplikację na stanowisko Operatora Numerów Alarmowych należy złożyć w kancelarii ogólnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie lub przesłać pocztą na adres:

Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
ul. Domaniewska 40
02-672 Warszawa