Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze do służby w KM PSP m.st. Warszawy na stanowisko instruktor ratownictwa medycznego służby.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby przygotowawczej w zmianowym rozkładzie czasu służby na docelowe stanowisko służbowe instruktor ratownictwa medycznego służby.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://warszawa-straz.pl/index.php/nabor-do-sluzby/5107-nabor-ratownik-medyczny

 

Ogłoszenie o naborze do służby w KM PSP m.st. Warszawy na stanowisko starszy ratownik.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby przygotowawczej w zmianowym rozkładzie czasu służby na docelowe stanowisko służbowe starszy ratownik lub starszy ratownik kierowca.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://warszawa-straz.pl/index.php/nabor-do-sluzby/5106-nabor-ratownik

 

Wykaz numerów identyfikacyjnych kandydatów, którzy zaliczyli IV etap naboru do Ośrodka Szkolenia KW PSP w Warszawie.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przedstawia w załączeniu wykaz numerów identyfikacyjnych, którzy pozytywnie przeszli IV etap postępowania kwalifikacyjnego - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Wołominie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby przygotowawczej w codziennym rozkładzie czasu służby.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://www.pspwolomin.pl/459-ogloszenie-o-naborze-do-sluzby-w-kp-psp-wolomin-2

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty w Ośrodku Szkolenia w Warszawie KW PSP w Warszawie

Ośrodek Szkolenia w Warszawie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty w systemie codziennym.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku do pobrania.

Wykaz numerów identyfikacyjnych kandydatów zakwalifikowanych do IVetapu naboru do Ośrodka Szkolenia KW PSP w Warszawie.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przedstawia w załączeniu wykaz numerów identyfikacyjnych kandydatów zakwalifikowanych do IV etapu postępowania kwalifikacyjnego - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Ogłoszenie o naborze do służby w KM PSP w Płocku.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku ogłasza nabór do służby przygotowawczej w systemie zmianowym,  stanowisko -  stażysta, docelowo straszy ratownik kierowca.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://kmpsp-plock.bip.org.pl/pliki/kmpspplock/ogloszenie_o_naborze_do_sluzby_2017_r..pdf

Nabór na stanowisko starszego specjalisty do KG PSP

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydata na stanowisko: Starszego Specjalisty, funkcjonariusza w codziennym rozkładzie czasu służby, na zasadach przeniesienia służbowego w Wydziale Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych w Biurze Informatyki i Łączności.

Wykaz numerów identyfikacyjnych kandydatów zakwalifikowanych do III etapu naboru do Ośrodka Szkolenia KW PSP w Warszawie.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przedstawia w załączeniu  wykaz numerów  identyfikacyjnych kandydatów zakwalifikowanych do III etapu postępowania kwalifikacyjnego - próba wydolonościowa i test sprawności fizycznej

 

Wykaz numerów identyfikacyjnych kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru do Ośrodka Szkolenia KW PSP w Warszawie.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przedstawia w załączeniu  wykaz numerów  identyfikacyjnych kandydatów zakwalifikowanych do II etapu postępowania kwalifikacyjnego - pisemny test wiedzy.

 

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Sierpcu. .

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu  ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby przygotowawczej w zmianowym systemie służby.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://kppspsierpc.binp.info/kppspsierpc/?n_id=99&id=113

 

Ogłoszenie o naborze do służby w KM PSP m.st. Warszawy w Wydziale Technicznym.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby przygotowawczej w codziennym  systemie służby w Wydziale Technicznym.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://warszawa-straz.pl/index.php/nabor-do-sluzby/4992-nabor-do-sluzby-w-wydziale-technicznym-21-08-2017

 

Nabór na stanowisko operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Nabór na stanowisko Operatora Numerów Alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze w KW PSP w Warszawie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie  ogłasza nabór kandydatów do służby na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej w Ośrodku Szkolenia w Warszawie Komendy Wojeódzkiej PSP w Warszawie.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście do kancelarii Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie ul. Domaniewska 40  do dnia 1 września 2017 roku do godziny 15:30.

Ogłoszenie o naborze na wybrane stanowiska służbowe w Ośrodku Szkolenia w Warszawie KW PSP w Warszawie

Ośrodek Szkolenia w Warszawie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie  poszukuje kandydatów  na wskazane poniżej stanowiska służbowe:

1. starszy instruktor (kwalifikacje aspiranckie),

2. docelowo koordynator ratownictwa medycznego służby,

3. docelowo starszy instruktor (kwalifikacje aspiranckie/podoficerskie).

   Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku do pobrania.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko wojewódzkiego koordynatora medycznego w Ośrodku Szkolenia w Warszawie KW PSP w Warszawie

Ośrodek Szkolenia w Warszawie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie  poszukuje kandydata na stanowisko wojewódzkiego koordynatora medycznego / funkcjonariusz w codziennym rozkładzie służby/.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku do pobrania.

Ogłoszenie o naborze w SGSP

Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie ogłasza nabór na koordynatora ratownictwa medycznego służby w Dziale Zabezpieczenia Operacyjno-Odwodowego (funkcjonariusz w codziennym rozkładzie czasu służby, na zasadach przeniesienia służbowego)- termin składania podań do 30.09.2017 r.

http://bip.sgsp.edu.pl/sgs/oferty-pracy-sgsp/oferty-pracy-sgsp/7302,Koordynator-ratownictwa-medycznego-sluzby-w-Dziale-Zabezpieczenia-Operacyjno-Odw.html

 

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Pruszkowie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie  ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby przygotowawczej w zmianowym systemie służby.

Szczegółowe informacje znajdują się pod  adresem:

https://kppsp-pruszkow.mojbip.pl/37.html

 

Ogłoszenie o naborze do służby w KM PSP w Siedlcach

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby przygotowawczej w zmianowym systemie służby.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://www.siedlce-straz.pl/index.php/ct-menu-item-119/nabor-do-sluzby

 

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Łosicach.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach  ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby przygotowawczej w zmianowym systemie służby.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://www.kppsplosice.nbip.pl/kppsplosice/?id=88

 

Nabór koordynator medyczny służby SGSP
Koordynator ratownictwa medycznego sluzby.pdf (714.3 KiB)
Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Ciechanowie

Komenda Powiatowa PSP W Ciechanowie ogłasza nabór do służby w PSP w służbie przygotowawczej.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem mail:

http://www.kppspciechanow.pl/aktualnosci/ogloszenia/534-wyniki-naboru-do-sluzby-2017-r-ii-etap.html