Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze do służby w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na 2 stanowiska starszego specjalisty w Dziale Szkolenia Poligonowego w codziennym systemie czasu służby.
SGSP- ogloszenie nabor - starszy specjalista.pdf (192.4 KiB)
Ogłoszenie o naborze do służby w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na stanowisko operatora sprzętu specjalnego w Dziale Szkolenia Poligonowego w zmianowym systemie czasu służby.
SGSP- ogloszenie nabor - operator sprzetu specjalnego (1).pdf (198.8 KiB)
Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Mławie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie ogłasza nabór do służby przygotowawczej w rozkładzie zmianowym czasu służby, na stanowisko stażysta docelowo starszy ratownik kierowca.

Liczba stanowisk na które prowadzony jest nabór - 2
Miejsce pełnienia służby Komenda Powiatowa PSP w Mławie - JRG.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

https://www.kppspmlawa.pl/attachments/article/172/nab%C3%B3r%202020.pdf

Wykaz numerów identyfikacyjnych kandydatów do służby w PSP zakwalifikowanych do III etapu postępowania rekrutacyjnego w KW PSP w Warszawie.
Wyniki po II etapie postepowania rekrutacyjnego..pdf (22.1 KiB)
Ogłoszenie o naborze do służby w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na stanowisko zastępca dowódcy kompanii szkolnej na zasadach przeniesienia służbowego.
SGSP - Pododdzialy Szkolne z-ca dowodcy 2 stanowiska - przeniesienie.pdf (170.1 KiB)
Wykaz numerów identyfikacyjnych kandydatów do służby w PSP zakwalifikowanych do II etapu postępowania rekrutacyjnego w KW PSP w Warszawie.
Wyniki I etap postepowania kwalifikacyjnego..pdf (41.9 KiB)
Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Ostrowi Mazowieckiej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza nabór do służby przygotowawczej w rozkładzie codziennym czasu służby, na stanowisko stażysta docelowo starszy specjalista  - samodzielne stanowisko ds. kwatermistrzowsko-technicznych.

Liczba stanowisk na które prowadzony jest nabór - 1.
Miejsce pełnienia służby Komenda Powiatowa PSP w Ostrowi Mazowieckiej.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://nbip.pl/kppspostrowmaz/i/?i=50546

Nabór na stanowisko Operatora Numerów Alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu
29.10.2018 nabor CPR.pdf (970.0 KiB)

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko Operatora Numerów Alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą pracy.

Aplikację na stanowisko Operatora Numerów Alarmowych należy złożyć w kancelarii ogólnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie lub przesłać pocztą na adres:

Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
ul. Domaniewska 40
02-672 Warszawa