Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Sokołowie Podlaskim.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim  ogłasza nabór do służby przygotowawczej
w rozkładzie zmianowym czasu służby, na stanowisko stażysta docelowo starszy ratownik/starszy ratownik kierowca.

Liczba stanowisk na które prowadzony jest nabór - 2
Miejsce pełnienia służby-  Komenda Powiatowa PSP w Sokołowie Podlaskim- JRG.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://straz-sokolow.pl/files/KP%20PSP%20Sokolow%20Podlaski%20-%20Ogloszenie%20o%20naborze%20do%20sluzby%20przygotowawczej%20.pdf

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Żyrardowie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie  ogłasza nabór do służby przygotowawczej w rozkładzie zmianowym czasu służby, na stanowisko stażysta docelowo starszy ratownik kierowca.

Liczba stanowisk na które prowadzony jest nabór - 4
Miejsce pełnienia służby-  Komenda Powiatowa PSP w Żyrardowie - JRG.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://www.strazzyrardow.pl/wp-content/uploads/2019/10/Og%C5%82oszenie-o-naborze.pdf

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Grójcu.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu ogłasza nabór do służby przygotowawczej w rozkładzie zmianowym czasu służby, na stanowisko stażysta docelowo starszy ratownik.

Liczba stanowisk na które prowadzony jest nabór - 6.
Miejsce pełnienia służby-  Komenda Powiatowa PSP w Grójcu - JRG.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://nbip.pl/kppspgrojec/i/?i=48585

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Mińsku Mazowieckim (system zmianowy).

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim ogłasza nabór do służby przygotowawczej w rozkładzie zmianowym czasu służby, na stanowisko stażysta docelowo starszy ratownik kierowca.

Liczba stanowisk na które prowadzony jest nabór - 2.
Miejsce pełnienia służby-  Komenda Powiatowa PSP w Mińsku Mazowieckim - JRG.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://strazminsk.pl/wp-content/uploads/2019/10/Og%C5%82oszenie-nr-4_2019-o-naborze-do-s%C5%82u%C5%BCby_JRG.pdf

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Mińsku Mazowieckim (system codzienny).

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim ogłasza nabór do służby przygotowawczej w rozkładzie codziennym czasu służby, na stanowisko stażysta docelowo starszy technik w sekcji  organizacyjno-kadrowej.

Liczba stanowisk na które prowadzony jest nabór - 1.
Miejsce pełnienia służby Komenda Powiatowa PSP w Mińsku Mazowieckim.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://strazminsk.pl/wp-content/uploads/2019/10/Og%C5%82oszenie-nr-3_2019-o-naborze-do-s%C5%82u%C5%BCby-_KADRY.pdf

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Wyszkowie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie ogłasza nabór do służby przygotowawczej w rozkładzie zmianowym czasu służby, na stanowisko stażysta docelowo starszy ratownik .

Liczba stanowisk na które prowadzony jest nabór - 4.
Miejsce pełnienia służby-  Komenda Powiatowa PSP w Wyszkowie - JRG.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://www.strazwyszkow.pl/images/Rok2019/Reszta/NABR-2019.pdf

Ogłoszenie o naborze do służby w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na stanowisko zastępca dowódcy kompanii szkolnej na zasadach przeniesienia służbowego.
2019-10-01 Zastepca dowodcy kompanii szkolnej w SGSP..pdf (568.1 KiB)
Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Mławie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie ogłasza nabór do służby przygotowawczej w rozkładzie zmianowym czasu służby, na stanowisko stażysta docelowo starszy ratownik kierowca.

Liczba stanowisk na które prowadzony jest nabór - 3.
Miejsce pełnienia służby Komenda Powiatowa PSP w Mławie - JRG.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

https://www.kppspmlawa.pl/attachments/article/172/Nab%C3%B3r%20do%20s%C5%82u%C5%BCby%20PSP.pdf

Ogłoszenie o naborze do służby w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na stanowisko koordynator ratownictwa medycznego służby na zasadach przeniesienia służbowego.
08.07.2019 koordynator.pdf (557.1 KiB)
Nabór na stanowisko Operatora Numerów Alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu
29.10.2018 nabor CPR.pdf (970.0 KiB)

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko Operatora Numerów Alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą pracy.

Aplikację na stanowisko Operatora Numerów Alarmowych należy złożyć w kancelarii ogólnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie lub przesłać pocztą na adres:

Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
ul. Domaniewska 40
02-672 Warszawa