Dostawa paliw w systemie kart elektronicznych dla jednostek PSP woj. mazowieckiego