Zakup ubrań specjalnych przeznaczonych dla jednostek PSP woj. mazowieckiego