Zamówienia publiczne nieprzekraczające kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Postępowanie przetargowe na świadczenie usług sprzątania budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Świadczenie usługi sprzątania obiektu KW PSP w Warszawie przy ul. Domaniewskej 40
Ogloszenie wynikow postepownia.pdf (333.1 KiB)

Postepowanie przetargowe na świadczenie usług przygotowania i podania posiłków w Ośrodku Szkolenia w Pionkach.

Świadczenie usług przygotowania i podania posiłków w Osrodku Szkolenia w Pionkach
Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (332.1 KiB)