Zamówienia publiczne nieprzekraczające kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Remont, przebudowa i modernizacja Komendy Powiatowej PSP w Sochaczewie.

Postępowanie prowadzone w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa mazowieckiego”. POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17.

Remont, przebudowa i modernizacja Komendy Powiatowej PSP w Sochaczewie.
Ogloszenie wynikow.pdf (36.2 KiB)