Zamówienia publiczne nieprzekraczające kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Postępowanie przetargowe na Wykonanie remontu nawierzchni ciągów komunikacyjnych oraz innych elementów zagospodarowania terenu wokół budynku stołówki Ośrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie

Wykonanie remontu nawierzchni ciągów komunikacyjnych oraz innych elementów zagospodarowania terenu wokół budynku stołówki Ośrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (67.8 KiB)