Zamówienia publiczne nieprzekraczające kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Dostawa 2 sztuk lekkich samochodów kwatermistrzowskich typu furgon.

Dokumentacja do pobrania

Dostawa sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Dostawa, instalacja i konfiguracja central alarmowych systemu selektywnego alarmowania jednostek OSP.