Zamówienia publiczne nieprzekraczające kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Dostawa mikrobusa do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą - 2 sztuki.

Zakup realizowany w ramach projektu pn.: „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Dostawa mikrobusa do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą - 2 sztuki.
  • pdf61.6 KiBSprostowanie do otwarcia ofert.pdfPobierz
  • pdf61.5 KiBInformacja z otwarcia ofert.pdfPobierz

Postępowanie przetargowe na remont, przebudowę i modernizację Komendy Powiatowej PSP w Sochaczewie.

Ogloszenie wynikow.pdf (62.6 KiB)

Postępowanie na dostawę lekkiego samochodu operacyjnego dla KW PSP w Warszawie

Postepowanie przetargowe na remont pomieszczeń budynku Ośrodka Szkolenia w Warszawie KW PSP w Warszawie
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (81.0 KiB)