Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla KP PSP w Mławie