II Mistrzostwa Polski Strażaków w Biegu po Schodach "Wieżowiec 2018"

9 czerwca 2018 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, zostaną przeprowadzone II Mistrzostwa Polski Strażaków w Biegu po Schodach "Wieżowiec 2018".

 • Przyjazd zawodników do godz. 10:00,
 • Ceremonia otwarcia mistrzostw "Wieżowiec 2018" g. 10:45,
 • Rozpoczęcie startów godz. 11:00,
 • Zakończenie zawodów około godziny 13:30,
 • Ceremonia zakończenia około godziny 14:00.

Organizatorzy zawodów zapewniają bezpłatny parking  wokół PKIN dla pojazdów startujących drużyn (1 samochód na drużynę). Bilety uprawniające do bezpłatnego parkowania do odebrania u obsługi technicznej zawodów.

 

Zawody będą polegały na biegu dwuosobowych drużyn na 30 piętro Pałacu Kultury i Nauki w pełnym umundurowaniu typu nomex z maską twarzową oraz aparatem ochrony dróg oddechowych.

Zawodnicy mają do pokonania około 770 schodów z metą na wysokości 114 metrów na poziomie tarasu widokowego PKIN.

 

Zawody zostaną rozegrane  w pięciu kategoriach

 • Państwowa Straż Pożarna,
 • Państwowa Straż Pożarna 70+,
 • Pary mieszane MIX,
 • Ochotnicze Straże Pożarne,
 • Open.

 

Piknik edukacyjny dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Równolegle z rywalizacją sportową w ramach zawodów "Wieżowiec 2018" przed wejściem głównym do PKiN odbędzie się piknik edukacyjny dla dzieci i młodzieży szkolnej:

 • Pokaz sprzętu oraz pojazdów straży pożarnej,
 • Stoisko informacyjne dotyczące zagrożeń pożarowych i zatruć tlenkiem węgla.

 

„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

 

Lista startujących drużyn podana w załączeniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 , zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe w ramach monitoringu jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 40, 02-672 Warszawa. Z  Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl .Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu  organizacji, przeprowadzenia i dokumentowania II Mistrzostw Polski Strażaków w Biegu po Schodach "Wieżowiec 2018" . Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z okresami przyjętymi w  zarządzeniu nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urzędowy MSW z 2013 r. poz. 2007) . Posiada Pani(-) prawo do dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani(u) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w II Mistrzostwach Polski Strażaków w Biegu po Schodach "Wieżowiec 2018" . Przetwarzanie nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia II Mistrzostw Polski Strażaków w Biegu po Schodach "Wieżowiec 2018".

Opracowanie: mł. bryg. Piotr Tuszyński - KW PSP w Warszawie,

Lista startujących drużyn "Wieżowiec 2018" + Regulamin
 • xlsx11.2 KiBLista startowa WIEZOWIEC 2018 na strone KW Warszawa.xlsxPobierz
 • pdf1.8 MiBregulamin Wiezowiec 2018.pdfPobierz

Wróć