Akcja honorowego krwiodawstwa w KW PSP w Warszawie

28 lutego 2020 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie miała miejsce akcja honorowego krwiodawstwa organizowana przez klub Jednostka Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Spotkanie otworzył nadbryg. Bogdan Łasica, który podziękował zgromadzonym za obecność oraz zaangażowanie w promowanie idei honorowego krwiodawstwa. Nadbrygadier Bogdan Łasica złożył również podziękowanie zarządowi JHDK przy KW PSP w Warszawie za organizację tegorocznej akcji w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie oraz wejście w czwarty rok działalności klubu.

Podczas uroczystości wydano 54 nowych legitymacji „Honorowego Krwiodawcy” klubu JHDK przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

W akcji krwiodawstwa brali udział strażacy i pracownicy cywilni Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, Komendy Miejskiej PSP w Płocku, Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy, Komendy Głównej PSP, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Komendy Powiatowej PSP w Garwolinie, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz wielu innych honorowych krwiodawców za co serdecznie dziękujemy.

Do punktu poboru krwi w zgłosiło się 54 chętnych. Zakwalifikowało się 37 osób oddając 16,650  ml krwi.

Akcja krwiodawstwa była dedykowana Panu Ryszardowi Kobzie z Łodzi. Pan Ryszard jest wnukiem strażaka, który w latach 30-tych XX wieku współtworzył Łódzką Straż Ogniową Ochotniczą.

Przez ponad trzy lata działalności od października 2016 roku podczas akcji honorowego krwiodawstwa organizowanych przez klub JHDK przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie oddano już ponad 136 litrów krwi.

Do klubu JHDK przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie przystąpiło już ponad 160 osób. Aby zostać członkiem klubu wystarczy wypełnić deklarację członkowską i złożyć za pośrednictwem poczty e-mail na adres jhdk@mazowsze.straz.pl następnie dostarczamy oryginał do siedziby klubu na terenie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 40 w Warszawie (pokój numer 211 na 2 piętrze).

Członkostwo w klubie jest całkowicie bezpłatne, wystarczy wypełnić deklarację i promować ideę honorowego krwiodawstwa. W akcjach organizowanych przez JHDK mogą brać udział wszyscy chętni bez względu na przynależność do klubu.

 

Opracowanie i zdjęcia: mł .bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Wróć